Scientific Electronic Library Online

Coleção da biblioteca
versão impressa ISSN 0041-4751

Fascículo mais visitados

(medido através do acesso ao sumário,
aos resumos e aos artigos em HTML e em PDF

*  A contagem iniciou-se em Janeiro de 2011.


Mostra os fascículos visitados vezes ou mais.    

Página1 de 3 [Primeira]  [Anterior]  [Próxima]  [Última]

n. de acessos

referência ao artigo

6598 SMIT, Flip. Demografie - die toekoms wat reeds gebeur het: Wêreldtendense met spesiale verwysing na Suid-Afrika. Tydskr. geesteswet., 2011, vol.51, no.1, p.86-100. ISSN 0041-4751.

        · texto em

4926 VON SOLMS, Basie. Die kuberruimte - voordele en nadele. Tydskr. geesteswet., 2013, vol.53, no.1, p.109-116. ISSN 0041-4751.

        · texto em

4878 LOUW, S e REYNEKE, R.P. Indikatore vir 'n maatskaplikewerk-intervensieplan vir straatkinders. Tydskr. geesteswet., 2011, vol.51, no.2, p.214-237. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

4171 VIVIERS, S e BOUDLER, J-M. Verslaggewing oor volhoubaarheid in die mynbousektor: die identifisering van kritieke aan geleenthede. Tydskr. geesteswet., 2010, vol.50, no.1, p.66-86. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

3533 MERWE, Petro Van Der. 'n skoolgebaseerde sosiaal-emosionele program as strategie teen misdaad en geweld. Tydskr. geesteswet., 2011, vol.51, no.3, p.388-402. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

2586 JOUBERT, Fanie e ROSSOUW, Jannie. Lewenstandaard: 'n Ekonomiese perspektief op lewensgehalte in Suid-Afrika. Tydskr. geesteswet., 2013, vol.53, no.1, p.89-108. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

2242 LESSING, AC e WITT, MW de. Stemme uit die Suid-Afrikaanse onderwysuniegeledere oor dissipline. Tydskr. geesteswet., 2011, vol.51, no.3, p.403-418. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

2230 SCHOOMBIE, Elize e VAN ZYL, Erna. Die voorkoms van depressiesimptome onder 12- en 13-jarige leerders. Tydskr. geesteswet., 2011, vol.51, no.1, p.53-67. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

2072 COETSER, J.L. Dramakroniek 2008-9. Tydskr. geesteswet., 2010, vol.50, no.3, p.383-403. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

1989 COETZEE, H.K., WISSING, M.P. e TEMANE, Q.M. Die belewing van betekenisvolheid deur 'n groep Suid-Afrikaners. Tydskr. geesteswet., 2010, vol.50, no.3, p.293-312. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

1969 LE CORDEUR, Michael. Die interaktiewe leesbenadering: 'n Alternatief vir tradisionele maniere van leesonderrig. Tydskr. geesteswet., 2010, vol.50, no.1, p.104-118. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

1954 VAN DER WALT, J L. Ubuntu-waardes: Samelewings- en pedagogiese verwagtinge. Tydskr. geesteswet., 2010, vol.50, no.2, p.229-242. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

1800 VAN DER MERWE, JP. Die afrikaner se belewing van transformasie en nasiebou in 'n postapartheid Suid-Afrika. Tydskr. geesteswet., 2010, vol.50, no.3, p.313-327. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

1718 LE CORDEUR, Michael. Die variëteite van Afrikaans as draers van identiteit: 'n sosiokulturele perspektief. Tydskr. geesteswet., 2011, vol.51, no.4, p.758-777. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

1645 LE CORDEUR, Michael. Hemisferiese integrasie en die rolprent Fiela se kind as onderrigstrategie om lees te bevorder. Tydskr. geesteswet., 2010, vol.50, no.3, p.346-362. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

1456 BECKMANN, Johan. Onderwys in Suid-Afrika van 1961 tot 2011: tussen twee paradigmas en ontwykende ideale. Tydskr. geesteswet., 2011, vol.51, no.4, p.507-532. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

1334 STEYN, GM. 'N skoolhoof se perspektief op professionele ontwikkeling: 'n enkele gevallestudie. Tydskr. geesteswet., 2010, vol.50, no.2, p.243-260. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

1326 DOMAN, LCH e LE ROUX, A. Die oorsake van en bydraende faktore tot eensaamheid: 'n literatuuroorsig. Tydskr. geesteswet., 2010, vol.50, no.2, p.216-228. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

1314 NIEMAN, Marietha. Hoëronderwysstudente se persepsies van die invloed van 'n wegbreekjaar op hul persoonlike ontwikkeling. Tydskr. geesteswet., 2010, vol.50, no.1, p.119-131. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

1249 GROBLER, Jackie. Afrikaner- en Zoeloeperspektiewe op die Slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838. Tydskr. geesteswet., 2010, vol.50, no.3, p.363-382. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

1225 KLOPPER, Audrey e NEL, Carisma. Die ontwikkeling van 'n DBS-reeks ter ondersteuning van leesvaardighede. Tydskr. geesteswet., 2010, vol.50, no.4, p.541-558. ISSN 0041-4751.

        · resumo em inglês     · texto em

1197 CRAVEN, Pieter e BISSCHOFF, Christo. 'n vergelykende studie van etiese persepsies tussen bestuur en werknemers binne die produksieafdeling van 'n multinasionale landboumaatskappy. Tydskr. geesteswet., 2011, vol.51, no.3, p.354-372. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

1190 BARKHUIZEN, M e STEYN, HJ. Die moontlike verandering van uitkomsgebaseerde onderwys in die grondslagfase-klaskamer. Tydskr. geesteswet., 2011, vol.51, no.1, p.36-52. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

1140 LANGNER, D. e ALBERTS, P. Gebroke land: armoede in die afrikaanse gemeenskap sedert 1902. Tydskr. geesteswet., 2010, vol.50, no.3, p.445-446. ISSN 0041-4751.

        · texto em

1138 KROUKAMP, Hendri. Innoverende openbare sektoronderrig en opleiding in 'n ontwikkelende Suid-Afrika: Die impak van en response op globalisering. Tydskr. geesteswet., 2010, vol.50, no.2, p.157-168. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

1132 VENTER, Albert. Essay:1 die doodloopstraat van die Afrikanerrepubliek van 1961. Tydskr. geesteswet., 2011, vol.51, no.4, p.533-550. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

1126 VAN DER ELST, Herman J. Die problematiek en gesamentlike beheer van immigrante binne die Europese Unie: lesse vir Suid-Afrika. Tydskr. geesteswet., 2011, vol.51, no.2, p.142-160. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

1087 VAN WYK, Gerhard e DE JAGER, Johan. Konsessiehouers se vlak van tevredenheid met die geleenthede en beperkings van konsessies. Tydskr. geesteswet., 2010, vol.50, no.3, p.328-345. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

1081 LE CORDEUR, Michael. 'N Voorlopige ondersoek na die stand van onderwys in geselekteerde skole in die Wes-Kaap na 1994. Tydskr. geesteswet., 2010, vol.50, no.4, p.520-540. ISSN 0041-4751.

        · resumo em inglês     · texto em

1055 KRUGELL, Waldo. Wie is die goeie Samaritane? Eienskappe van vrywilligers in Suid-Afrika. Tydskr. geesteswet., 2010, vol.50, no.2, p.187-196. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

945 PADAYACHEE, Vishnu e ROSSOUW, Jannie. Vergoedingsneigings in die openbare sektor te midde van volgehoue inflasie: 'n ekonomiese perspektief. Tydskr. geesteswet., 2010, vol.50, no.2, p.169-186. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

927 ENGELBRECHT, Lambert. Die ACVV as welsynspionier: van welsyn vir armblankes tot eietydse uitdagings vir inklusiewe ontwikkelingsgerigte maatskaplike werk. Tydskr. geesteswet., 2011, vol.51, no.4, p.597-612. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

915 KLEYNHANS, E. Die effek van dalende goudmynproduksievlakke op indiensname in die Dr. Kenneth Kaunda-distriksmunisipaliteit. Tydskr. geesteswet., 2012, vol.52, no.4, p.678-704. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

900 WOLHUTER, CC, HIGGS, P, HIGGS, LG et al. Die tanende aantreklikheid van die akademiese professie in Suid-Afrika. Tydskr. geesteswet., 2010, vol.50, no.2, p.141-156. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

859 KLEYNHANS, Ronel e KOTZé, Martina. Bestuurders en werknemers se houding teenoor persone met fisieke gestremdhede in die werksplek. Tydskr. geesteswet., 2010, vol.50, no.3, p.404-418. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

755 VERHOEF, Grietjie. Waardes in die rekeningkundige professie: 'n historiese ondersoek na die vestiging van die professie in Suid-Afrika. Tydskr. geesteswet., 2011, vol.51, no.4, p.575-596. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

699 FOURIE, Johan e FINTEL, Dieter Von. 'n ongelyke oes: die Franse hugenote en die Vroeë Kaapse wynbedryf. Tydskr. geesteswet., 2011, vol.51, no.3, p.332-353. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

691 VISSER, Wessel. Die vestiging van Solidariteit se Helpende Hand as 'n suksesvolle gemeenskaps gebaseerde welsynsorganisasie. Tydskr. geesteswet., 2011, vol.51, no.1, p.21-35. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

665 STEYTLER, J.P.D. e STRYDOM, H. Die profiel van die volwasse man as mentor vir adolessente seuns aan die Weskus. Tydskr. geesteswet., 2010, vol.50, no.4, p.559-572. ISSN 0041-4751.

        · resumo em inglês     · texto em

595 LE CORDEUR, Michael. 'n Voorlopige impakstudie van 'n vennootskapsprojek tussen universiteit, skole en die privaat sektor: hoop vir benadeelde studente danksy mentorskappe. Tydskr. geesteswet., 2012, vol.52, no.3, p.397-414. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

593 VAN ZUILENBURG, Paul Loeb. Musiekentrepreneurskap: 'n Onmisbare element van die tersiêre musiekkurrikulum. Tydskr. geesteswet., 2012, vol.52, no.2, p.322-336. ISSN 0041-4751.

        · resumo em inglês |     · texto em

574 WESSELS, Buks. Die gebruik van die VSA dollar as internasionale sleutelvaluta en die voordele daarvan vir die VSA. Tydskr. geesteswet., 2011, vol.51, no.2, p.161-177. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

569 VAN DER WALDT, Gerrit. Samewerkende regering en munisipale dienslewering: realiteite en uitdagings. Tydskr. geesteswet., 2012, vol.52, no.3, p.366-381. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

566 WESSELS, Buks. Dollarisering as ekonomiese oplossing vir die Zimbabwiese ineenstorting. Tydskr. geesteswet., 2010, vol.50, no.1, p.50-65. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

539 STELL, Gerald. Afrikaanse spreektaalnormen en prescriptieve Afrikaanse normen: is er genoeg ruimte voor grammaticale diversiteit in het standaard-Afrikaans?. Tydskr. geesteswet., 2010, vol.50, no.3, p.418-444. ISSN 0041-4751.

        · resumo em francês | inglês     · texto em

487 VAN COLLER, Hennie. 'n Kritiese blik op enkele van die literêre pryse van Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Tydskr. geesteswet., 2010, vol.50, no.4, p.484-501. ISSN 0041-4751.

        · resumo em inglês     · texto em

475 ROOS, Vera, COETZEE, Hendri e PUREN, Karen. Mense se ervarings in 'n natuurlike omgewing in die Vredefortkoepel, Suid-Afrika: implikasies vir ruimtelike ontwikkeling. Tydskr. geesteswet., 2011, vol.51, no.1, p.68-85. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

470 VAN DER MERWE, Petro. 'n Skoolgebaseerde sosiaal-emosionele program as strategie teen misdaad en geweld (2). Tydskr. geesteswet., 2012, vol.52, no.4, p.646-659. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

470 FERREIRA, Ronél, EBERSöHN, Liesel e MCCALLAGHAN, Malize. Die gebruik van liggaamsportrette deur opvoeders tydens vervulling van hulle pastorale rol. Tydskr. geesteswet., 2010, vol.50, no.2, p.197-215. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

466 VAN DER ELST, Herman. 'n Nuwe benadering tot grondhervorming as 'n ont-wikkelingsfaktor in die Suid-Afrikaanse politieke landskap. Tydskr. geesteswet., 2012, vol.52, no.4, p.566-580. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

454 FOURIE, Pieter J. Fundamentele massakommunikasienavorsing as 'n voorwaarde vir gesubstansieerde mediakritiek. Tydskr. geesteswet., 2012, vol.52, no.1, p.85-102. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

437 GOUWS, R.H. e PRINSLOO, D.J. Surrogaatekwivalensie in tweetalige woordeboeke met spesifieke verwysing na zero-ekwivalensie in Afrikataalwoordeboeke. Tydskr. geesteswet., 2010, vol.50, no.4, p.502-519. ISSN 0041-4751.

        · resumo em inglês     · texto em

435 DU PISANI, J A. Grond en transformasie: historiese konteks en oorsig van die proses van grondhervorming, 1994-2010. Tydskr. geesteswet., 2011, vol.51, no.2, p.178-201. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

432 VAN DER WESTHUIZEN, G J e VAN DER MERWE, M P. Student-onderwysers se interpretasie en gebruik van leerteoriekonsepte. Tydskr. geesteswet., 2010, vol.50, no.1, p.87-103. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

423 VAN COLLER, H.P. Die representasie van die verlede in verteenwoordigende Afrikaanse prosawerke: voorstelle vir 'n tipologie. Tydskr. geesteswet., 2011, vol.51, no.4, p.680-697. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

396 SNYMAN, Maritha e PENZHORN, Cecilia. Leser en konteks: 'n resepsiestudie oor Afrikaanse romanselesers. Tydskr. geesteswet., 2011, vol.51, no.2, p.238-250. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

394 WISSING, Daan. Ontronding in Afrikaans. Tydskr. geesteswet., 2011, vol.51, no.1, p.01-20. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

393 BITZER, Eli e WILKINSON, Annette. Hoër onderwys as navorsings- en studiegebied in Suid-Afrika: 'n Historiese en tematiese perspektief. Tydskr. geesteswet., 2012, vol.52, no.3, p.382-396. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

386 GROVé, Izak. "Making the Dutchman proud of his language...": ' n honderd jaar van die Afrikaanse kunslied. Tydskr. geesteswet., 2011, vol.51, no.4, p.666-679. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

343 VYVER, Corné Van Der. Die oorsetting van 'n bybelteks na Niestandaardafrikaans: die kunssinnigheids- en kreatiewe aspekte daaragter. Tydskr. geesteswet., 2011, vol.51, no.3, p.289-303. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

343 MURRAY, Jessica. Ons ongehoorde soort: beskouings oor die Werk van Antjie Krog - Louise Viljoen. Tydskr. geesteswet., 2010, vol.50, no.1, p.133-134. ISSN 0041-4751.

        · texto em

334 LE CORDEUR, Michael. Swartskaap: Odette Schoeman. Tydskr. geesteswet., 2010, vol.50, no.4, p.581-583. ISSN 0041-4751.

        · texto em

323 KAMPER, G.D. e STEYN, M.G. Die beroepsingesteldheid van vierdejaaronderwys-studente. Tydskr. geesteswet., 2012, vol.52, no.2, p.252-270. ISSN 0041-4751.

        · resumo em inglês |     · texto em

316 VAN WYK, André e BISSCHOFF, Christo. 'n Meetinstrument om die beeld van 'n sekondêre skool te bepaal. Tydskr. geesteswet., 2012, vol.52, no.3, p.415-434. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

316 MALAN, Koos. Die grondwet, onderwysowerhede en die pad vorentoe vir Afrikaanse skole. Tydskr. geesteswet., 2010, vol.50, no.2, p.261-284. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

315 BEYER, Herman L. 'n algemene tipologie van leksikografiese etikette. Tydskr. geesteswet., 2011, vol.51, no.3, p.419-446. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

309 VAN WYK, Yolanda, PIENAAR, Anita E. e COETZEE, Dané. Die effek van intervensie op okulêre motoriese be-heerfunksies en visueel-motoriese integrasiestatus van 6- tot 8-jarige leerders met ADHD. Tydskr. geesteswet., 2012, vol.52, no.4, p.660-677. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

308 MESSERSCHMIDT, Johanna J.E. e MESSERSCHMIDT, Hans J. Voorwaardelike konstruksies met indien soos gebruik in wetenskaplike tydskrifte (deel 2: gemerkte konstruksies). Tydskr. geesteswet., 2012, vol.52, no.2, p.271-289. ISSN 0041-4751.

        · resumo em inglês |     · texto em

291 WISSING, Daan. Oor die status van die "oe" in Afrikaans: 'n akoestiese analise. Tydskr. geesteswet., 2010, vol.50, no.1, p.31-49. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

283 BREDENKAMP, Francois. Die kontraktuele dimensie van grondwette: nuwe uitdagings vir Suid-Afrika?. Tydskr. geesteswet., 2010, vol.50, no.4, p.467-483. ISSN 0041-4751.

        · resumo em inglês     · texto em

280 DE VLLLIERS, Johan. Geskiedeniswetenskap en die Nuwe Suid-Afrika -moet die Suid-Afrikaanse geskiedenis herskryf word?. Tydskr. geesteswet., 2012, vol.52, no.2, p.198-208. ISSN 0041-4751.

        · resumo em inglês |     · texto em

274 DE BEER, Arnold S. Kyk terug na die toekoms: nuusobjektiwiteit en Niklas Luhmann se konsep van die realiteit van die massamedia. Tydskr. geesteswet., 2011, vol.51, no.4, p.613-630. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

273 , . . Tydskr. geesteswet., 2012, vol.52, no.3, p.472-482. ISSN 0041-4751.

        · texto em

271 SPIES, Carla-Marié e FEINAUER, Ilse. Ideologiese oorwegings by die vertaling van Anne Frank se dagboek, Het Achterhuis, in Afrikaans. Tydskr. geesteswet., 2011, vol.51, no.2, p.107-123. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

262 ROSS, Vera e DE JAGER, Lizanlé. Die subjektiewe ervaring van eensaamheid by ouer dames: toepassing van die Mmogo-metodeTM. Tydskr. geesteswet., 2010, vol.50, no.1, p.15-30. ISSN 0041-4751.

        · resumo em inglês     · texto em

260 PRINSLOO, Dioné. The A to Z of the Anglo-Boer War: the A to Z guide series, no 200. Tydskr. geesteswet., 2011, vol.51, no.1, p.105-106. ISSN 0041-4751.

        · texto em

258 OBERHOLZER, Gerhard. Suid-Afrikaanse immigrasie na Australië: 'n interdissiplinêre narratiewe studie. Tydskr. geesteswet., 2011, vol.51, no.3, p.304-318. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

252 VORSTER, Nico. Die Westerse mens en betekenisverlies. Tydskr. geesteswet., 2013, vol.53, no.1, p.30-44. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

252 WIUM, Matildie Thom. Die bydrae van Stefans Grové se Raka tot die Raka-diskoers. Tydskr. geesteswet., 2013, vol.53, no.2, p.231-247. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em

246 CONRADIE, C. Jac. "Is regtig rêrig Duits richtig?. Tydskr. geesteswet., 2011, vol.51, no.4, p.716-729. ISSN 0041-4751.

        · resumo em | inglês     · texto em


Página1 de 3 [Primeira]  [Anterior]  [Próxima]  [Última]


© 2004  SciELO
scielo@scielo.org
scielo@scielo.org