Scientific Electronic Library Online

Colección de la biblioteca
versión impresa ISSN 0259-9422

Ejemplar más visitados

(medido a través del acceso a la tabla de contenido,
a los resúmenes y a los artículos en HTML y en PDF)

*  La cuenta se empezo el Junio de 2009.


Muestra los ejemplares visitados veces o más.    

Página 1 de 10 [Primera]  [Anterior]  [Siguiente]  [Última]

no. de accesos

referencia al artículo

4588 BEYERS, Jaco y MPHAHLELE, Dora N. Jesus Christ as ancestor: an African Christian understanding. Herv. teol. stud., 2009, vol.65, no.1, p.0-0. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

2278 SCHOEMAN, Roelf y DREYER, Yolanda. 'n Pastoraatsperspektief op dreigende werksverlies. Herv. teol. stud., 2008, vol.64, no.2, p.1043-1074. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en

1191 MALAN, Elsona y DREYER, Yolanda. Multidissiplinęre beskouinge op veroudering vanuit 'n pastorale perspektief. Herv. teol. stud., 2009, vol.65, no.1, p.0-0. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en

1105 GROENEWALD, Alphonso. Prophetic witness in the Hebrew Bible: from prophetic word to prophetic books. Herv. teol. stud., 2010, vol.66, no.1, p.1-7. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

1103 OH, Kyung H. y MEIRING, Piet G.J. Challenges and opportunities for Korean missionaries in Southern Africa. Herv. teol. stud., 2009, vol.65, no.1, p.0-0. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

1019 LEE, Sug-Ho y VAN DER WATT, Jan G. The portrayal of the hardening of the disciples' hearts in Mark 8:14-21. Herv. teol. stud., 2009, vol.65, no.1, p.0-0. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

910 DUNN, J D G. The new perspective on Paul. Herv. teol. stud., 2008, vol.64, no.4, p.1956-1958. ISSN 0259-9422.

        · texto en inglés

753 APOSTOLIDES, Anastasia y DREYER, Yolanda. The Greek evil eye, African witchcraft, and Western ethnocentrism. Herv. teol. stud., 2008, vol.64, no.2, p.1021-1042. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

699 DREYER, T F J. Die kerk, die huwelik en seks: 'n morele krisis?. Herv. teol. stud., 2008, vol.64, no.1, p.483-496. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en

655 LE ROUX, Elisabet. Pornography: human right or human rights violation?. Herv. teol. stud., 2010, vol.66, no.2, p.1-8. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

610 NYIAWUNG, Mbengu D. y VAN ECK, Ernest. Characters and ambivalence in Luke: an emic reading of Luke's gospel, focusing on the Jewish peasantry. Herv. teol. stud., 2012, vol.68, no.1, p.1-12. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

592 VILJOEN, Francois P. A contextualised reading of Matthew 6:22-23: 'Your eye is the lamp of your body'. Herv. teol. stud., 2009, vol.65, no.1, p.0-0. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

579 BAE, Choon Sup y VAN DER MERWE, P J. Ancestor worship: is it Biblical?. Herv. teol. stud., 2008, vol.64, no.3, p.1299-1325. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

563 NEL, Malan. Congregational analysis: a theological and ministerial approach. Herv. teol. stud., 2009, vol.65, no.1, p.0-0. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

542 NOLTE, S. Philip y DREYER, Yolanda. The paradox of being a wounded healer: Henri J.M. Nouwen's contribution to pastoral theology. Herv. teol. stud., 2010, vol.66, no.2, p.1-8. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

535 SCHEFFLER, Eben. Eros as godsdiens (of die religieuse viering van seks). Herv. teol. stud., 2008, vol.64, no.3, p.1255-1277. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en

531 FORSTER, Dion A. A generous ontology: identity as a process of intersubjective discovery - an African theological contribution. Herv. teol. stud., 2010, vol.66, no.1, p.1-12. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

531 DULING, Dennis. "2 Corinthians 11:22: historical context, rhetoric, and ethnicity". Herv. teol. stud., 2008, vol.64, no.2, p.819-843. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

527 FERREIRA, Ignatius (Naas) W. Die ontwikkeling van die menslike bewussyn: teorieë oor die ontwikkeling van menslike bewussyn - die ontdekking van die 'misterie van die siel'. Herv. teol. stud., 2009, vol.65, no.1, p.0-0. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en

519 VAN WYK, Ignatius (Natie) W.C. Aspects of reformed missiology in Africa: a contribution to a German Lutheran debate. Herv. teol. stud., 2009, vol.65, no.1, p.0-0. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

517 SPANGENBERG, Izak (Sakkie) J.J. Die verkrummeling van die Augustiniaanse paradigma in die teologie? 'N kritiese bespreking van Cornelis Blom se boek Zonder grond onder de voeten. Herv. teol. stud., 2010, vol.66, no.1, p.1-7. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en

510 BOTHA, Pieter J.J. Historical Jesus research and relevance in South Africa. Herv. teol. stud., 2009, vol.65, no.1, p.0-0. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

498 VAN ECK, Ernest. Interpreting the parables of the Galilean Jesus: a social-scientific approach. Herv. teol. stud., 2009, vol.65, no.1, p.0-0. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

443 ANDERSON, Joel E. y VENTER, Pieter M. Isaiah 36-39: rethinking the issues of priority and historical reliability. Herv. teol. stud., 2009, vol.65, no.1, p.0-0. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

437 BURRIDGE, Richard A. Being Biblical? Slavery, sexuality, and the inclusive community. Herv. teol. stud., 2008, vol.64, no.1, p.155-174. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

430 VOS, Cas J.A. The Psalms as hymns in a liturgical context. Herv. teol. stud., 2009, vol.65, no.1, p.0-0. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

420 VAN AARDE, Andries. "Op die aarde net soos in die hemel": matteus se eskatologie as die koninkryk van die hemel wat reeds begin kom het. Herv. teol. stud., 2008, vol.64, no.1, p.529-565. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en

416 DULING, Dennis. "Whatever gain I had ...": ethnicity and Paul's self-identification in Philippians 3:5-6. Herv. teol. stud., 2008, vol.64, no.2, p.799-818. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

407 HUMAN, Dirk y VAN AARDE, Andries. HTS Theological Studies and Verbum et Ecclesia: the journals of the Faculty of Theology at the University of Pretoria: Historical overview and strategic planning. Herv. teol. stud., 2008, vol.64, no.1, p.9-24. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

395 LICONA, Michael R. y VAN DER WATT, Jan G. Historians and miracles: the principle of analogy and antecedent probability reconsidered. Herv. teol. stud., 2009, vol.65, no.1, p.0-0. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

389 FRANCIS, Leslie J., ROBBINS, Amanda y VILLAGE, Andrew. Psychological type and the pulpit: an empirical enquiry concerning preachers and the SIFT method of biblical hermeneutics. Herv. teol. stud., 2009, vol.65, no.1, p.0-0. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

388 BURGER, Brian y MüLLER, Julian. A theological reflection on the stories of police officers working under a new constitution. Herv. teol. stud., 2009, vol.65, no.1, p.0-0. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

386 HAASE, Hans-Wilfried. Theological remarks on the Accra Confession. Herv. teol. stud., 2009, vol.65, no.1, p.610-612. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

384 ENDRES, Annelize y DREYER, Yolanda. Pastoraat en jeugtrauma, die 'sondebokmodel', en Jesus as rolmodel. Herv. teol. stud., 2009, vol.65, no.1, p.0-0. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en

383 VAN ECK, Ernest. Interpreting the parables of the Galilean Jesus: a social-scientific approach. Herv. teol. stud., 2009, vol.65, no.1, p.1-12. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

374 VAN DER MERWE, P J. The contribution of the Netherdutch Reformed Church of Africa (NHKA) to theological training at the Transvaal University College. Herv. teol. stud., 2008, vol.64, no.1, p.27-48. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

374 VAN DER MERWE, E. Karen, VAN EEDEN, Chrizanne y VAN DEVENTER, Hans J.M. A psychological perspective on god-belief as a source of well-being and meaning. Herv. teol. stud., 2010, vol.66, no.1, p.00-00. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

367 WOODBRIDGE, Noel B. Living theologically - towards a theology of christian practice in terms of the theological triad of orthodoxy, orthopraxy and orthopathy as portrayed in Isaiah 6:1-8: a narrative approach. Herv. teol. stud., 2010, vol.66, no.2, p.1-6. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

363 JONES, Robert y VAN ECK, Ernest. Die vorming van 'n eietydse ampsbegrip: Jesus se oproep tot dissipelskap. Herv. teol. stud., 2010, vol.66, no.1, p.1-10. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en

361 NZAYABINO, Vedaste. The role of refugee-established churches in integrating forced migrants: a case study of word of life assembly in Yeoville, Johannesburg. Herv. teol. stud., 2010, vol.66, no.1, p.1-9. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

355 KOK, Jacobus y NIEMANDT, Cornelius J.P. (Re)discovering a missional-incarnational ethos. Herv. teol. stud., 2009, vol.65, no.1, p.1-7. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

351 VILLIERS, Etienne de. Prophetic witness: an appropriate mode of public discourse in the democratic South Africa?. Herv. teol. stud., 2010, vol.66, no.1, p.1-8. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

344 SIM, David C. Matthew, Paul and the origin and nature of the gentile mission: the great commission in Matthew 28:16-20 as an anti-Pauline tradition. Herv. teol. stud., 2008, vol.64, no.1, p.377-392. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

341 KANG, Shinman y VENTER, Pieter M. A canonical-literary reading of Lamentations 5. Herv. teol. stud., 2009, vol.65, no.1, p.0-0. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

336 VAN AARDE, Andries. What is "theology" in "public theology" and what is "public" about "public theology"?. Herv. teol. stud., 2008, vol.64, no.3, p.1213-1234. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

334 ENDRES, Annelize y DREYER, Yolanda. Akute trauma, en Rudolf Otto se godsdiens-psigologiese teorie as middel tot heling. Herv. teol. stud., 2009, vol.65, no.1, p.0-0. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en

331 BEYERS, Jaco. What is religion? an African understanding. Herv. teol. stud., 2010, vol.66, no.1, p.1-8. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

330 PRETORIUS, Stephan P. Is ' divine healing' in the ' Faith Movement' founded on the principles of healing in the Bible or based on the power of the mind?. Herv. teol. stud., 2009, vol.65, no.1, p.0-0. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

329 VORSTER, J M. Christian ethical perspectives on marriage and family life in modern Western culture. Herv. teol. stud., 2008, vol.64, no.1, p.463-481. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

328 KRALEVA, Valia. Römisch-katholische Kirche und mediale Kommunikation. Herv. teol. stud., 2010, vol.66, no.1, p.1-10. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en alemán

327 WILLITTS, Joel. The friendship of Matthew and Paul: a response to a recent trend in the interpretation of Matthew's Gospel. Herv. teol. stud., 2009, vol.65, no.1, p.0-0. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

326 VAN OORT, Johannes. Augustine, his sermons, and their significance. Herv. teol. stud., 2009, vol.65, no.1, p.0-0. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

325 DREYER, Jaco S. y PIETERSE, Hennie J.C. Religion in the public sphere: what can public theology learn from Habermas's latest work?. Herv. teol. stud., 2010, vol.66, no.1, p.1-7. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

324 VAN ECK, Ernest. Eskatologie en koninkryk in die Markusevangelie. Herv. teol. stud., 2008, vol.64, no.1, p.567-597. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en

320 RUKUNDWA, Lazare S. Postcolonial theory as a hermeneutical tool for Biblical reading. Herv. teol. stud., 2008, vol.64, no.1, p.339-351. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

319 VENTER, C J H y DU PREEZ, A P. Hoordersgesindheid as moontlike kommunikasiesteurnis in die prediking: Homileties-empiriese gesigspunte. Herv. teol. stud., 2008, vol.64, no.3, p.1425-1445. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en

319 DANNHAUSER, Estelle. Review article: Jesus' resurrection in Joseph's garden. Herv. teol. stud., 2010, vol.66, no.1, p.1-11. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

317 RUST, Averell. The historical context of the Accra Confession. Herv. teol. stud., 2009, vol.65, no.1, p.1-6. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

317 BEDFORD-STROHM, Heinrich. Prophetic witness and public discourse in European societies - a German perspective. Herv. teol. stud., 2010, vol.66, no.1, p.1-6. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

315 DREYER, Yolanda. Pastoral care and gays against the background of same-sex relationships in the Umwelt of the New Testament. Herv. teol. stud., 2008, vol.64, no.2, p.739-765. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

315 VAN AARDE, Andries G. Intertekstualiteit: ensiklopedie en argeologie: Matteus se voorstelling van Jesus as redder. Herv. teol. stud., 2009, vol.65, no.1, p.0-0. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en

313 VAN ECK, Ernest. When patrons are not patrons: a social-scientific reading of the rich man and Lazarus (Lk 16:19-26). Herv. teol. stud., 2009, vol.65, no.1, p.0-0. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

313 OSMER, Richard R. Practical theology: a current international perspective. Herv. teol. stud., 2011, vol.67, no.2, p.1-7. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

310 VENTER, Pieter M. Canon, intertextuality and history in Nehemiah 7:72b-10:40. Herv. teol. stud., 2009, vol.65, no.1, p.0-0. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

308 DU TOIT, Cornel W. Towards a new natural theology based on horizontal transcendence. Herv. teol. stud., 2009, vol.65, no.1, p.0-0. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

303 LOBA-MKOLE, Jean-Claude. History and theory of Scripture translations. Herv. teol. stud., 2008, vol.64, no.1, p.253-266. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

301 PARK, Sung Kyu. A postfoundationalist research paradigm of practical theology. Herv. teol. stud., 2010, vol.66, no.2, p.1-6. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

299 DREYER, Yolanda. The "sanctity" of marriage - an archaeology of a socio-religious construct: mythological origins, forms and models. Herv. teol. stud., 2008, vol.64, no.1, p.499-527. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

299 DE LANGE, Magdalena (Leentie) C. Dealing with bioethical dilemmas: a survey and analysis of responses from ministers in the Reformed Churches in South Africa. Herv. teol. stud., 2012, vol.68, no.1, p.1-10. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

298 VILLAGE, Andrew. The influence of psychological type preferences on readers trying to imagine themselves in a New Testament healing story. Herv. teol. stud., 2009, vol.65, no.1, p.0-0. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

296 RAUHAUS, Alfred. Is an ethical status confessionis possible?. Herv. teol. stud., 2009, vol.65, no.1, p.1-6. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

294 DAMES, Gordon E. The dilemma of traditional and 21st century pastoral ministry: ministering to families and communities faced with socio-economic pathologies. Herv. teol. stud., 2010, vol.66, no.2, p.1-7. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

294 VAN DER WESTHUIZEN, Christi. Power and insecurity: the politics of globalisation. Herv. teol. stud., 2009, vol.65, no.1, p.1-7. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

292 VILJOEN, Francois P. The significance of dreams and the star in Matthew's infancy narrative. Herv. teol. stud., 2008, vol.64, no.2, p.845-860. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

289 SNYMAN, G. Om die Bybel anders te lees: 'n Etiek van Bybellees. Herv. teol. stud., 2008, vol.64, no.2, p.1106-1108. ISSN 0259-9422.

        · texto en

286 CAPPS, Donald. Jesus the village psychiatrist: a summary. Herv. teol. stud., 2010, vol.66, no.1, p.1-5. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

279 CROMHOUT, Markus. Identity formation in the New Testament. Herv. teol. stud., 2009, vol.65, no.1, p.0-0. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

279 NEL, Malan. Congregational analysis revisited: empirical approaches. Herv. teol. stud., 2009, vol.65, no.1, p.0-0. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

279 FREUDENBERG, Matthias. Economic and social ethics in the work of John Calvin. Herv. teol. stud., 2009, vol.65, no.1, p.1-7. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés

277 KEENER, Craig S. Suggestions for future study of rhetoric and Matthew's Gospel. Herv. teol. stud., 2010, vol.66, no.1, p.1-6. ISSN 0259-9422.

        · resumen en inglés     · texto en inglés


Página 1 de 10 [Primera]  [Anterior]  [Siguiente]  [Última]


© 2004  SciELO
scielo@scielo.org
scielo@scielo.org