Scientific Electronic Library Online

Library Collection

Site usage reports

Journal requests summary - as of April , 2014

*  Count started in November , 2009


Ñ - click to select column order
D - indicates current order

  number of requests
Journal title
D

start date
 

home
Ñ

toc
Ñ

articles
Ñ

other
Ñ

Acta de investigación psicol Aug 28, 2013 1909  550  5381  866 
Acta ortop. mex Dec 02, 2013 321      29 
Acta poét Oct 09, 2013 960  148  669  233 
Acta Zool. Mex Dec 10, 2009 9337  4467  250717  10687 
Act. Bot. Mex Nov 03, 2009 12131  6656  178205  7904 
Agric. Téc. Méx June 26, 2008 10765  4693  499077  10333 
Agrociencia Nov 11, 2008 20217  14834  570482  26692 
Alteridades Feb 25, 2011 5546  3098  111312  3947 
Am. Lat. Hist. Econ Feb 22, 2010 10351  5321  167539  4324 
Andamios Oct 10, 2008 5885  4400  410769  7742 
An. Inst. Investig. Estét Sep 09, 2013 511  261  4591  250 
Anu. Mex. Der. Inter Feb 09, 2011 2626  919  85209  2300 
Arch. Cardiol. Méx. Sep 28, 2006 30236  27619  1537669  46465 
Arch. Neurocien. (Mex., D.F.) Feb 13, 2006 11043  4545  335378  12950 
Argumentos (Méx.) July 30, 2008 7061  5106  432649  8639 
Atmósfera June 27, 2005 9872  4832  66944  8916 
Bol. Med. Hosp. Infant. Mex. Sep 29, 2006 27451  20922  1433319  39701 
Bol. Mex. Der. Comp. June 27, 2005 2435  940  60188  2322 
Bol. Soc. Bot. Méx Oct 07, 2011 3483  1708  106219  3092 
Bol. Soc. Geol. Mex Nov 06, 2009 3966  2620  255943  8230 
Cienc. mar Nov 29, 2010 5346  2430  139800  6344 
Cir. gen Sep 17, 2012 1999  672  29054  1380 
Comp. y Sist. June 27, 2005 11992  5654  85077  12073 
Comun. soc Mar 19, 2010 6666  2461  164482  3804 
CONfines relacion. internaci. ciencia política Jan 24, 2012 1663  847  8484  1058 
Contad. Adm Mar 26, 2008 8380  4340  400403  8932 
Convergencia Jan 18, 2011 3049  1801  139351  4044 
Crítica (Méx., D.F.) Apr 23, 2009 75  37  847  81 
Cuest. Const. May 02, 2008 412  264  13787  518 
Cuicuilco Feb 01, 2011 3182  2532  145809  4285 
Culturales Oct 11, 2011 5975  2029  77642  2467 
Desacatos Nov 06, 2009 3772  3420  231666  4594 
Diánoia Aug 24, 2009 4418  2900  110633  3712 
Econ. mex. Nueva época Nov 25, 2011 2046  773  24536  1453 
Economía UNAM Sep 09, 2013 667  1011  6541  885 
EconoQuantum Feb 17, 2010 1974  1004  30057  1649 
Econ. soc. territ Nov 18, 2011 2775  1191  21662  1039 
Econ: teor. práct Feb 23, 2012 2575  965  16619  918 
Educ. mat Oct 28, 2011 4167  2324  122087  2712 
Educ. quím Oct 09, 2013 582  331  6000  508 
En-clav. pen Apr 30, 2010 2992  1783  88912  3014 
Enferm. univ Nov 19, 2013 968  129  205  200 
Escritos (Puebla) Aug 08, 2012 282      66 
Estud. cult. maya Oct 19, 2011 3874  2203  91504  2805 
Estud. cult. náhuatl Sep 23, 2013 488  202  4625  313 
Estud. front Feb 12, 2010 2480  1871  117491  2449 
Estud. hist. mod. contemp. Mex Feb 24, 2010 3711  2267  99425  2496 
Estud. polít. (Méx.) Sep 09, 2013 588  369  9924  529 
Estud. soc June 27, 2008 5342  2942  473326  7515 
Frontera norte Aug 12, 2009 2685  1613  212851  3944 
Gac. Méd. Méx Nov 09, 2007 25585  12611  1028320  30350 
Geofís. Intl Sep 05, 2007 5124  2986  110108  8080 
Gest. polít. pública Oct 19, 2011 2935  1107  36740  1399 
Hidrobiológica Mar 16, 2010 7162  3674  149956  8940 
Hist. graf Jan 24, 2012 4798  1373  4679  1768 
Huitzil Jan 31, 2012 1078  449  10426  860 
Ingenier. mecáni. tecnolog. desarroll Feb 20, 2012 4301  1166  32683  1625 
Ing. invest. y tecnol. Nov 13, 2006 12270  7138  625677  12274 
Inv. Econ Nov 29, 2010 4555  2879  125702  3889 
Invest. Geog Dec 10, 2009 6708  4608  603798  8358 
Investig. bibl Feb 09, 2010 9478  5591  337194  10416 
J. appl. res. technol Dec 02, 2011 3748  1259  5554  1811 
J. behav. health soc. ISSUES Nov 19, 2013 84      9 
J. Mex. Chem. Soc Nov 24, 2010 3704  1773  20675  6768 
Latinoamérica Aug 12, 2009 5343  2955  72049  2958 
La ventana Mar 24, 2010 4608  2562  83082  3748 
LiminaR Apr 26, 2012 1348  466  15981  699 
Lit. mex Aug 19, 2013 458  195  4446  242 
Madera bosques Nov 11, 2011 2237  1011  57489  1786 
Migr. desarro Dec 10, 2010 2520  1119  81053  1630 
Migr. Inter Sep 10, 2009 2988  1765  135411  3300 
Neumol. cir. torax Dec 02, 2013 197      20 
Norteamérica Oct 07, 2010 1631  1281  88249  2309 
Nova tellus Mar 25, 2011 1592  388  16318  832 
Nueva antropol Jan 31, 2012 2197  971  36377  1225 
Pap. poblac Jan 18, 2011 4439  2561  159746  3830 
Península Oct 09, 2013 420  313  3255  368 
Perfiles educativos Sep 23, 2005 16219  17912  1131450  23466 
Perf. latinoam. Sep 25, 2009 3366  2143  118895  3154 
Perinatol. Reprod. Hum. Mar 07, 2006 6955  2459  242325  6216 
Polibits Apr 26, 2012 1065  522  5072  991 
Polibotánica Dec 06, 2010 2814  959  71293  2524 
Polis Feb 20, 2012 1804  605  23874  1098 
Polít. cult. Oct 18, 2005 5961  4816  609923  8209 
Polít. gob Oct 07, 2010 3928  2308  107353  3146 
Prob. Des Aug 07, 2009 1699  578  4067  749 
REDIE Jan 25, 2010 20578  8889  478175  13816 
Región y sociedad Jan 19, 2009 3818  2985  528073  7160 
Relaciones (Zamora) Jan 24, 2012 1271  465  20200  841 
Relime June 30, 2008 10182  10723  374417  14509 
Rev. Chapingo Oct 07, 2011 3528  2010  99808  3445 
Rev. Chapingo Ser.Hortic Dec 01, 2010 6019  3272  268641  9244 
Rev. Cien. For. Mex Apr 27, 2010 3771  976  62010  2390 
Rev. CONAMED Oct 07, 2011 999      152 
Rev. educ. sup Jan 20, 2010 8175  5310  309823  6730 
Rev. Fac. Med. (Méx.) Sep 23, 2013 1058  226  4730  320 
Rev. fitotec. mex Jan 31, 2012 3179  1892  100003  4063 
Rev. iberoam. educ. super Nov 19, 2013 252  32  123  77 
Rev. Inst. Nal. Enf. Resp. Mex. Feb 01, 2006 10087  5240  648332  15210 
Rev. Int. Contam. Ambient Feb 14, 2008 16252  10149  466530  14381 
Rev. invest. clín. Sep 29, 2006 40329  19918  1129290  42923 
Rev. IUS Oct 07, 2011 2810  1580  109071  2446 
Rev. latinoam. quím Feb 23, 2012 2663  759  14723  1477 
Rev. mex. anál. conducta Dec 03, 2010 4927  3014  104387  6260 
Rev. mex. astron. astrofis Sep 14, 2007 2837  1449  8384  3371 
Rev. Mex. Biodiv. June 01, 2006 27880  14417  1000342  34383 
Rev. Mex. Cardiol Aug 01, 2012 842  273  6628  520 
Rev. Mex. Cienc. Agríc Apr 01, 2011 8686  3970  105329  5736 
Rev. mex. cienc. farm Aug 01, 2012 1141      234 
Rev. mex. cienc. geol Oct 16, 2007 6305  4624  522963  17284 
Rev. mex. cienc. polít. soc Dec 02, 2011 3885  1917  35533  2120 
Rev. mex. de cienc. pecuarias Oct 11, 2011 2215  895  30740  1699 
Rev. Mex. de trastor. aliment Sep 23, 2013 1159  320  5839  568 
Rev. mex. fis. June 26, 2007 16166  12687  98876  23666 
Rev. mex. fís. E Jan 27, 2009 5150  2928  36813  6116 
Rev. mex. fitopatol Jan 24, 2011 6319  2004  107434  4251 
Rev. Mex. Ing. Quím Nov 19, 2010 11702  5749  124483  12657 
Rev. Mex. Mic Jan 20, 2010 6377  2819  163329  5871 
Rev. Mex. Sociol Apr 02, 2009 18545  17127  334043  11306 
Rev. Odont. Mex Aug 19, 2013 855  199  3622  349 
RMIE Sep 30, 2010 15173  7731  486019  12402 
Salud Ment Jan 29, 2010 12783  7478  679051  45615 
Salud pública Méx June 08, 1999 56070  44976  4252231  162291 
Secuencia Mar 05, 2012 1657  1131  33817  1464 
Sig. Fil May 04, 2010 2676  1724  60293  2329 
Sig. his Feb 14, 2012 1044  666  26179  919 
Sinéctica Mar 05, 2012 1312  787  60358  3328 
Sociológica (Méx.) Mar 05, 2012 3511  1699  51692  2423 
Superf. vacío Feb 14, 2012 1151  597  7066  1016 
TIP Oct 18, 2013 672  179  3375  271 
Tóp. Sem Apr 09, 2010 2811  1875  47292  2887 
Trop. subtrop. agroecosyt Jan 24, 2012 2677  735  53333  3776 
Tzintzun Jan 31, 2012 1226  561  35514  1074 
Universidad y ciencia Jan 10, 2011 5534  2128  112006  4783 
Vet. Méx Mar 31, 2008 11161  6260  397787  15187 

© 2004  SciELO
scielo@scielo.org
scielo@scielo.org