Scientific Electronic Library Online

Library Collection

Site usage reports

Journal requests summary - as of April , 2014

*  Count started in November , 2009


Ñ - click to select column order
D - indicates current order

  number of requests
Journal title
D

start date
 

home
Ñ

toc
Ñ

articles
Ñ

other
Ñ

Acta de investigación psicol Aug 28, 2013 1966  560  5786  917 
Acta ortop. mex Dec 02, 2013 329      29 
Acta poét Oct 09, 2013 993  156  715  242 
Acta Zool. Mex Dec 10, 2009 9398  4485  252738  10821 
Act. Bot. Mex Nov 03, 2009 12202  6697  179578  7996 
Agric. Téc. Méx June 26, 2008 10850  4706  501923  10408 
Agrociencia Nov 11, 2008 20393  14946  574837  26924 
Alteridades Feb 25, 2011 5582  3109  112686  4024 
Am. Lat. Hist. Econ Feb 22, 2010 10423  5341  169323  4366 
Andamios Oct 10, 2008 5916  4456  414194  7823 
An. Inst. Investig. Estét Sep 09, 2013 535  273  5038  267 
Anu. Mex. Der. Inter Feb 09, 2011 2657  940  86062  2332 
Arch. Cardiol. Méx. Sep 28, 2006 30395  27712  1548458  46748 
Arch. Neurocien. (Mex., D.F.) Feb 13, 2006 11115  4576  337460  13008 
Argumentos (Méx.) July 30, 2008 7096  5119  436494  8716 
Atmósfera June 27, 2005 9930  4864  67567  8995 
Bol. Med. Hosp. Infant. Mex. Sep 29, 2006 27634  21088  1448836  40091 
Bol. Mex. Der. Comp. June 27, 2005 2469  962  60390  2363 
Bol. Soc. Bot. Méx Oct 07, 2011 3503  1734  107028  3122 
Bol. Soc. Geol. Mex Nov 06, 2009 4001  2668  257968  8354 
Cienc. mar Nov 29, 2010 5372  2455  141215  6420 
Cir. gen Sep 17, 2012 2032  703  30478  1432 
Comp. y Sist. June 27, 2005 12052  5669  85716  12192 
Comun. soc Mar 19, 2010 6721  2480  166119  3857 
CONfines relacion. internaci. ciencia política Jan 24, 2012 1689  853  8639  1088 
Contad. Adm Mar 26, 2008 8460  4372  404199  9069 
Convergencia Jan 18, 2011 3075  1816  141792  4147 
Crítica (Méx., D.F.) Apr 23, 2009 75  37  847  81 
Cuest. Const. May 02, 2008 423  269  14333  538 
Cuicuilco Feb 01, 2011 3190  2552  147174  4336 
Culturales Oct 11, 2011 6020  2039  78782  2496 
Desacatos Nov 06, 2009 3793  3441  233664  4658 
Diánoia Aug 24, 2009 4458  2931  111810  3754 
Econ. mex. Nueva época Nov 25, 2011 2059  780  24944  1471 
Economía UNAM Sep 09, 2013 683  1053  6870  949 
EconoQuantum Feb 17, 2010 1980  1005  30261  1662 
Econ. soc. territ Nov 18, 2011 2819  1209  21929  1050 
Econ: teor. práct Feb 23, 2012 2608  979  16840  952 
Educ. mat Oct 28, 2011 4232  2402  124433  2747 
Educ. quím Oct 09, 2013 596  347  6505  530 
En-clav. pen Apr 30, 2010 3012  1806  90183  3063 
Enferm. univ Nov 19, 2013 1080  188  453  264 
Escritos (Puebla) Aug 08, 2012 290      67 
Estud. cult. maya Oct 19, 2011 3906  2206  92535  2831 
Estud. cult. náhuatl Sep 23, 2013 507  209  4841  319 
Estud. front Feb 12, 2010 2501  1893  118588  2488 
Estud. hist. mod. contemp. Mex Feb 24, 2010 3751  2282  100186  2517 
Estud. polít. (Méx.) Sep 09, 2013 608  374  10717  562 
Estud. soc June 27, 2008 5387  2951  476674  7616 
Frontera norte Aug 12, 2009 2701  1617  214281  3998 
Gac. Méd. Méx Nov 09, 2007 25670  12648  1033745  30512 
Geofís. Intl Sep 05, 2007 5145  3008  111338  8163 
Gest. polít. pública Oct 19, 2011 2968  1131  37685  1431 
Hidrobiológica Mar 16, 2010 7227  3699  151308  9044 
Hist. graf Jan 24, 2012 4834  1377  4705  1774 
Huitzil Jan 31, 2012 1083  451  10742  885 
Ingenier. mecáni. tecnolog. desarroll Feb 20, 2012 4397  1188  33178  1658 
Ing. invest. y tecnol. Nov 13, 2006 12398  7229  630110  12424 
Inv. Econ Nov 29, 2010 4588  2906  126923  3927 
Invest. Geog Dec 10, 2009 6794  4689  610643  8536 
Investig. bibl Feb 09, 2010 9588  5634  340953  10540 
J. appl. res. technol Dec 02, 2011 3804  1279  5743  1864 
J. behav. health soc. ISSUES Nov 19, 2013 88      12 
J. Mex. Chem. Soc Nov 24, 2010 3739  1836  21012  6853 
Latinoamérica Aug 12, 2009 5384  2968  73005  2989 
La ventana Mar 24, 2010 4638  2566  84020  3786 
LiminaR Apr 26, 2012 1356  469  16438  723 
Lit. mex Aug 19, 2013 474  203  4730  253 
Madera bosques Nov 11, 2011 2265  1011  58031  1803 
Migr. desarro Dec 10, 2010 2545  1137  81831  1676 
Migr. Inter Sep 10, 2009 3007  1769  136324  3328 
Neumol. cir. torax Dec 02, 2013 206      22 
Norteamérica Oct 07, 2010 1641  1286  89432  2346 
Nova tellus Mar 25, 2011 1602  388  16460  839 
Nueva antropol Jan 31, 2012 2216  984  36890  1249 
Pap. poblac Jan 18, 2011 4476  2594  161600  3904 
Península Oct 09, 2013 427  313  3450  374 
Perfiles educativos Sep 23, 2005 16360  18017  1142061  23708 
Perf. latinoam. Sep 25, 2009 3401  2178  120061  3211 
Perinatol. Reprod. Hum. Mar 07, 2006 6992  2483  243073  6267 
Polibits Apr 26, 2012 1075  522  5190  1027 
Polibotánica Dec 06, 2010 2834  960  71797  2536 
Polis Feb 20, 2012 1810  607  24121  1119 
Polít. cult. Oct 18, 2005 6017  4931  615684  8347 
Polít. gob Oct 07, 2010 3970  2321  108827  3216 
Prob. Des Aug 07, 2009 1733  587  4422  783 
REDIE Jan 25, 2010 20717  8939  483649  13976 
Región y sociedad Jan 19, 2009 3834  2993  531799  7237 
Relaciones (Zamora) Jan 24, 2012 1282  475  20424  859 
Relime June 30, 2008 10381  10902  377906  14663 
Rev. Chapingo Oct 07, 2011 3562  2027  101426  3530 
Rev. Chapingo Ser.Hortic Dec 01, 2010 6053  3316  271074  9330 
Rev. Cien. For. Mex Apr 27, 2010 3791  982  62392  2398 
Rev. CONAMED Oct 07, 2011 1021      155 
Rev. educ. sup Jan 20, 2010 8281  5350  313066  6799 
Rev. Fac. Med. (Méx.) Sep 23, 2013 1100  238  5103  337 
Rev. fitotec. mex Jan 31, 2012 3214  1966  102128  4158 
Rev. iberoam. educ. super Nov 19, 2013 266  37  154  83 
Rev. Inst. Nal. Enf. Resp. Mex. Feb 01, 2006 10149  5265  651926  15335 
Rev. Int. Contam. Ambient Feb 14, 2008 16342  10189  469827  14496 
Rev. invest. clín. Sep 29, 2006 40500  19974  1135496  43146 
Rev. IUS Oct 07, 2011 2836  1594  110670  2492 
Rev. latinoam. quím Feb 23, 2012 2688  761  14883  1485 
Rev. mex. anál. conducta Dec 03, 2010 4962  3026  105426  6311 
Rev. mex. astron. astrofis Sep 14, 2007 2861  1467  8489  3486 
Rev. Mex. Biodiv. June 01, 2006 28012  14543  1006575  34734 
Rev. Mex. Cardiol Aug 01, 2012 867  278  7050  543 
Rev. Mex. Cienc. Agríc Apr 01, 2011 8746  4001  107095  5903 
Rev. mex. cienc. farm Aug 01, 2012 1157      235 
Rev. mex. cienc. geol Oct 16, 2007 6356  4654  527027  17454 
Rev. mex. cienc. polít. soc Dec 02, 2011 3920  1934  36299  2163 
Rev. mex. de cienc. pecuarias Oct 11, 2011 2228  898  31241  1730 
Rev. Mex. de trastor. aliment Sep 23, 2013 1197  323  6279  598 
Rev. mex. fis. June 26, 2007 16277  12786  99693  23985 
Rev. mex. fís. E Jan 27, 2009 5181  2943  37068  6180 
Rev. mex. fitopatol Jan 24, 2011 6366  2014  108286  4274 
Rev. Mex. Ing. Quím Nov 19, 2010 11774  5792  126321  12766 
Rev. Mex. Mic Jan 20, 2010 6411  2854  164356  5915 
Rev. Mex. Sociol Apr 02, 2009 18681  17236  336941  11396 
Rev. Odont. Mex Aug 19, 2013 905  211  3792  370 
RMIE Sep 30, 2010 15316  7770  492256  12580 
Salud Ment Jan 29, 2010 12866  7517  687548  46043 
Salud pública Méx June 08, 1999 56309  45196  4281391  163399 
Secuencia Mar 05, 2012 1677  1141  34535  1495 
Sig. Fil May 04, 2010 2685  1725  61226  2357 
Sig. his Feb 14, 2012 1052  667  26634  937 
Sinéctica Mar 05, 2012 1335  850  62097  3409 
Sociológica (Méx.) Mar 05, 2012 3581  1738  53343  2478 
Superf. vacío Feb 14, 2012 1171  631  7333  1063 
TIP Oct 18, 2013 697  185  3598  291 
Tóp. Sem Apr 09, 2010 2825  1887  47712  2903 
Trop. subtrop. agroecosyt Jan 24, 2012 2687  735  53964  3810 
Tzintzun Jan 31, 2012 1239  564  36032  1096 
Universidad y ciencia Jan 10, 2011 5565  2136  113479  4830 
Vet. Méx Mar 31, 2008 11237  6281  400497  15258 

© 2004  SciELO
scielo@scielo.org
scielo@scielo.org