Scientific Electronic Library Online

Library Collection

Site usage reports

Journal requests summary - as of October , 2015

*  Count started in November , 2009


Ñ - click to select column order
D - indicates current order

  number of requests
Journal title
D

start date
 

home
Ñ

toc
Ñ

articles
Ñ

other
Ñ

Acta de investigación psicol Aug 28, 2013 10030  4151  69892  5669 
Acta ortop. mex Dec 02, 2013 2981  862  37728  1460 
Acta poét Oct 09, 2013 4785  1603  20876  1705 
Acta Zool. Mex Dec 10, 2009 16315  7520  458268  17849 
Act. Bot. Mex Nov 03, 2009 20635  10496  323620  12334 
agric. soc. desarro Aug 05, 2014 4721  1302  21803  1271 
Agric. Téc. Méx June 26, 2008 16176  5753  762224  13380 
Agrociencia Nov 11, 2008 34894  23477  983778  39503 
Alteridades Feb 25, 2011 9172  5520  269294  6991 
Am. Lat. Hist. Econ Feb 22, 2010 15756  7714  349198  6655 
Andamios Oct 10, 2008 10974  7320  795267  12290 
An. Inst. Investig. Estét Sep 09, 2013 2940  2209  71264  2180 
Anu. Mex. Der. Inter Feb 09, 2011 4831  1683  180445  4114 
Arch. Cardiol. Méx. Sep 28, 2006 42269  37131  2550133  62378 
Arch. Neurocien. (Mex., D.F.) Feb 13, 2006 16068  5811  538202  16244 
Argumentos (Méx.) July 30, 2008 12671  10196  902743  13623 
Atmósfera June 27, 2005 15124  7294  112808  12556 
Bol. Med. Hosp. Infant. Mex. Sep 29, 2006 44241  32275  2956566  65614 
Bol. Mex. Der. Comp. June 27, 2005 4712  2144  125966  4063 
Bol. Soc. Bot. Méx Oct 07, 2011 5474  2645  184098  4678 
Bol. Soc. Geol. Mex Nov 06, 2009 6459  4273  393005  12520 
Bot. sci Apr 01, 2014 2782  1379  32498  1803 
Cienc. mar Nov 29, 2010 9625  4688  262858  10288 
Cir. gen Sep 17, 2012 4375  1602  190118  3911 
Comp. y Sist. June 27, 2005 19468  7732  142149  18000 
Comun. soc Mar 19, 2010 12373  4014  376636  7450 
Concr. cem. investig. desarro May 07, 2014 3622  1008  14539  1248 
CONfines relacion. internaci. ciencia política Jan 24, 2012 3099  1516  25457  2637 
Contad. Adm Mar 26, 2008 14917  7156  790225  15136 
Convergencia Jan 18, 2011 6568  3837  448817  8340 
Crítica (Méx., D.F.) Apr 23, 2009 661  37  847  223 
Cuest. Const. May 02, 2008 1651  784  146430  2415 
Cuicuilco Feb 01, 2011 5556  5373  323770  7646 
Culturales Oct 11, 2011 9923  3495  250280  4512 
Cultura representaciones soc Apr 15, 2014 3844  1422  19920  1290 
Desacatos Nov 06, 2009 6670  6566  466658  8297 
Diánoia Aug 24, 2009 7616  4387  236739  5773 
Econ. mex. Nueva época Nov 25, 2011 3045  1165  59104  2574 
Economía UNAM Sep 09, 2013 3127  6573  79427  5120 
EconoQuantum Feb 17, 2010 3003  1757  53637  2589 
Econ. soc. territ Nov 18, 2011 7077  3077  102801  2901 
Econ: teor. práct Feb 23, 2012 5101  1980  47396  2121 
Ecosistemas y recur. agropecuarios Oct 01, 2014 3142  841  9973  909 
Educ. mat Oct 28, 2011 8571  4257  427762  5236 
Educ. quím Oct 09, 2013 3081  1566  82969  2588 
En-clav. pen Apr 30, 2010 4789  2751  276088  5132 
Enferm. univ Nov 19, 2013 10003  3309  220039  5574 
Escritos (Puebla) Aug 08, 2012 598      127 
Espiral (Guadalaj.) Sep 05, 2014 891  566  14696  777 
Estud. cult. maya Oct 19, 2011 6888  4021  228593  4948 
Estud. cult. náhuatl Sep 23, 2013 2405  1470  62223  1508 
Estud. front Feb 12, 2010 4111  3109  237875  4436 
Estud. hist. mod. contemp. Mex Feb 24, 2010 6348  3588  198862  3936 
Estud. hist. novohisp Aug 20, 2014 662  224  6771  354 
Estud. polít. (Méx.) Sep 09, 2013 2786  1639  137486  2323 
Estud. soc June 27, 2008 9553  4621  829790  12974 
Frontera norte Aug 12, 2009 4650  3238  370840  6852 
Gac. Méd. Méx Nov 09, 2007 31941  15950  1543027  39718 
Geofís. Intl Sep 05, 2007 7302  4343  181980  10734 
Gest. polít. pública Oct 19, 2011 6793  2485  145337  3573 
Hidrobiológica Mar 16, 2010 13678  6241  265831  14008 
Hist. graf Jan 24, 2012 6663  1711  9431  2355 
Huitzil Jan 31, 2012 2225  1210  48083  2075 
Ingenier. mecáni. tecnolog. desarroll Feb 20, 2012 9573  2331  67561  2949 
Ing. invest. y tecnol. Nov 13, 2006 19302  10425  994891  18394 
Ing. sísm Aug 21, 2014 1367  451  16945  564 
Innov. educ. (Méx. DF) Aug 07, 2015 380  112  297  117 
Intervención (Méx. DF) Nov 25, 2014 1128  395  6833  521 
Inv. Econ Nov 29, 2010 7691  5061  274778  6500 
Invest. Geog Dec 10, 2009 12472  7272  1392436  15001 
Investigación educ. médica Apr 09, 2014 2656  1311  10404  1393 
Investig. bibl Feb 09, 2010 18457  9877  778744  18182 
Isonomía May 07, 2014 909  495  9331  672 
J. appl. res. technol Dec 02, 2011 8311  2849  26889  4160 
J. behav. health soc. ISSUES Nov 19, 2013 794  186  2760  423 
J. Mex. Chem. Soc Nov 24, 2010 6975  3369  68692  11384 
Latinoamérica Aug 12, 2009 9365  4607  181632  4772 
La ventana Mar 24, 2010 7480  3522  175002  5721 
LiminaR Apr 26, 2012 2733  1458  110015  2281 
Lit. mex Aug 19, 2013 1964  993  70479  1329 
Madera bosques Nov 11, 2011 4383  2038  126462  3757 
Méx.cuenca pac June 18, 2015 164  65  98  66 
Migr. desarro Dec 10, 2010 4901  2040  191761  3439 
Migr. Inter Sep 10, 2009 5735  2993  221119  5262 
Neumol. cir. torax Dec 02, 2013 2112  568  21088  893 
Norteamérica Oct 07, 2010 2643  2006  228151  4226 
Nova scientia Feb 06, 2015 1009  377  13687  634 
Nova tellus Mar 25, 2011 2438  538  30447  1175 
Nueva antropol Jan 31, 2012 4213  3903  117504  2825 
Pap. poblac Jan 18, 2011 7064  4671  392681  8481 
Península Oct 09, 2013 1586  1545  44916  1525 
Perfiles educativos Sep 23, 2005 28335  26151  2241977  39943 
Perf. latinoam. Sep 25, 2009 6446  3748  258137  5778 
Perinatol. Reprod. Hum. Mar 07, 2006 9871  3832  368242  9627 
Polibits Apr 26, 2012 2117  1061  14857  2123 
Polibotánica Dec 06, 2010 4965  1827  137681  3889 
Polis Feb 20, 2012 3630  1360  72669  2250 
Polít. cult. Oct 18, 2005 10752  7026  1307735  13170 
Polít. gob Oct 07, 2010 7364  3618  229963  5014 
Prob. Des Aug 07, 2009 4248  2273  84917  3098 
REDIE Jan 25, 2010 35392  13863  1011356  24243 
Región y sociedad Jan 19, 2009 6541  4645  926255  11591 
Relaciones (Zamora) Jan 24, 2012 2873  1773  74609  2735 
Relime June 30, 2008 20338  17215  699111  21126 
Rev. Chapingo Oct 07, 2011 7065  3532  281594  7462 
Rev. Chapingo Ser.Hortic Dec 01, 2010 10023  5207  540284  14083 
Rev. Cien. For. Mex Apr 27, 2010 5281  1312  95454  2993 
Rev. CONAMED Oct 07, 2011 1482      233 
Rev. educ. bioquím May 13, 2015 538  219  1585  192 
Rev. educ. sup Jan 20, 2010 17229  9032  673100  12684 
Rev. Fac. Med. (Méx.) Sep 23, 2013 3995  982  82811  2199 
Rev. filos.open insight Sep 22, 2015 44  14  25  19 
Rev. fitotec. mex Jan 31, 2012 7093  4562  325075  8965 
Rev. iberoam. educ. super Nov 19, 2013 2382  818  13048  1289 
Rev. Inst. Nal. Enf. Resp. Mex. Feb 01, 2006 13973  6428  991796  19792 
Rev. Int. Contam. Ambient Feb 14, 2008 25640  15238  833037  22125 
Rev. invest. clín. Sep 29, 2006 55395  25146  1719243  57828 
Rev. IUS Oct 07, 2011 5175  2489  331822  4406 
Rev. latinoam. quím Feb 23, 2012 5349  2128  40382  3179 
Rev. mex. anál. conducta Dec 03, 2010 7552  4218  199440  9239 
Rev. mex. astron. astrofis Sep 14, 2007 4555  2474  13234  5319 
Rev. Mex. Biodiv. June 01, 2006 40399  20010  1606767  48215 
Rev. Mex. Cardiol Aug 01, 2012 3512  1912  91415  2434 
Rev. Mex. Cienc. Agríc Apr 01, 2011 17951  7891  376594  12934 
Rev. mex. cienc. farm Aug 01, 2012 3418  752  17032  1289 
Rev. mex. cienc. geol Oct 16, 2007 10355  6777  822037  23949 
Rev. mex. cienc. polít. soc Dec 02, 2011 7934  4036  134380  4717 
Rev. mex. de cienc. forestales June 18, 2014 2636  1383  34623  1575 
Rev. mex. de cienc. pecuarias Oct 11, 2011 4705  2198  107177  4105 
Rev. Mex. de trastor. aliment Sep 23, 2013 6137  1840  75668  3838 
Rev. mex. econ. finanz Aug 07, 2015 54      13 
Rev. mex. fis. June 26, 2007 21919  16028  149239  30681 
Rev. mex. fís. E Jan 27, 2009 7623  4007  61682  8132 
Rev. mex. fitopatol Jan 24, 2011 10823  3148  215938  6390 
Rev. mex. ing. bioméd Sep 02, 2014 1285  752  14430  865 
Rev. Mex. Ing. Quím Nov 19, 2010 20159  8711  327742  20811 
Rev. Mex. Mic Jan 20, 2010 9795  4069  269017  8445 
Rev. Mex. Sociol Apr 02, 2009 29119  24965  616125  18004 
Rev. Odont. Mex Aug 19, 2013 5226  2421  115581  5205 
RMIE Sep 30, 2010 30877  14213  1340682  25413 
Salud Ment Jan 29, 2010 21569  12358  1590783  76682 
Salud pública Méx June 08, 1999 82518  63256  7063813  243602 
Secuencia Mar 05, 2012 3399  2228  145886  3213 
Sig. Fil May 04, 2010 4431  2816  177125  3831 
Sig. his Feb 14, 2012 2006  1174  101014  1805 
Sinéctica Mar 05, 2012 3334  1803  262613  7840 
Sociológica (Méx.) Mar 05, 2012 7408  3497  283656  6216 
Superf. vacío Feb 14, 2012 2098  1232  28727  2507 
Tecnol. cienc. agua Jan 27, 2015 1815  749  18537  1401 
Terra Latinoam May 14, 2015 260  8  16  43 
Therya Nov 18, 2014 903  534  8576  671 
TIP Oct 18, 2013 2958  962  43395  1751 
Tópicos (México) Aug 12, 2014 1030  713  14750  724 
Tóp. Sem Apr 09, 2010 4650  3205  128312  4319 
Trace (Méx. DF) Sep 18, 2015 72  15  52  19 
Trop. subtrop. agroecosyt Jan 24, 2012 5070  1355  110400  7201 
Tzintzun Jan 31, 2012 2482  1184  117390  2131 
Tzintzun. Rev. estud. históricos Dec 02, 2014 655  163  4355  262 
Universidad y ciencia Jan 10, 2011 8680  3135  274677  8132 
Valenciana Sep 25, 2014 481  213  5459  476 
Vet. Méx Mar 31, 2008 17325  8697  641063  20276 

© 2004  SciELO
scielo@scielo.org
scielo@scielo.org