Scientific Electronic Library Online

Library Collection

Site usage reports

Journal requests summary - as of July , 2014

*  Count started in November , 2009


Ñ - click to select column order
D - indicates current order

  number of requests
Journal title
D

start date
 

home
Ñ

toc
Ñ

articles
Ñ

other
Ñ

Acta de investigación psicol Aug 28, 2013 2999  823  12099  1574 
Acta ortop. mex Dec 02, 2013 573      56 
Acta poét Oct 09, 2013 1567  307  1771  390 
Acta Zool. Mex Dec 10, 2009 10461  4913  287016  12102 
Act. Bot. Mex Nov 03, 2009 13469  7415  201751  8949 
Agric. Téc. Méx June 26, 2008 11806  4886  545122  11024 
Agrociencia Nov 11, 2008 22597  16548  645263  29370 
Alteridades Feb 25, 2011 6215  3476  137729  4607 
Am. Lat. Hist. Econ Feb 22, 2010 11386  5786  198910  4878 
Andamios Oct 10, 2008 6654  5003  471741  8734 
An. Inst. Investig. Estét Sep 09, 2013 930  437  11570  471 
Anu. Mex. Der. Inter Feb 09, 2011 3085  1117  100591  2656 
Arch. Cardiol. Méx. Sep 28, 2006 32379  29420  1711757  50061 
Arch. Neurocien. (Mex., D.F.) Feb 13, 2006 11937  4735  370459  13564 
Argumentos (Méx.) July 30, 2008 7918  5716  511354  9829 
Atmósfera June 27, 2005 10768  5232  75743  9769 
Bol. Med. Hosp. Infant. Mex. Sep 29, 2006 30407  22988  1689856  44850 
Bol. Mex. Der. Comp. June 27, 2005 2777  1232  65090  2607 
Bol. Soc. Bot. Méx Oct 07, 2011 3852  1869  119103  3405 
Bol. Soc. Geol. Mex Nov 06, 2009 4478  2948  283063  9365 
Cienc. mar Nov 29, 2010 5901  2737  162916  7201 
Cir. gen Sep 17, 2012 2522  851  52327  2005 
Comp. y Sist. June 27, 2005 12862  5942  96059  13222 
Comun. soc Mar 19, 2010 7596  2745  197251  4457 
CONfines relacion. internaci. ciencia política Jan 24, 2012 1937  1002  11690  1464 
Contad. Adm Mar 26, 2008 9437  4863  468205  10137 
Convergencia Jan 18, 2011 3568  2145  184555  4919 
Crítica (Méx., D.F.) Apr 23, 2009 104  37  847  85 
Cuest. Const. May 02, 2008 613  346  24973  728 
Cuicuilco Feb 01, 2011 3494  2794  170930  4831 
Culturales Oct 11, 2011 6631  2356  102259  2867 
Desacatos Nov 06, 2009 4242  4015  267691  5432 
Diánoia Aug 24, 2009 4960  3162  131163  4215 
Econ. mex. Nueva época Nov 25, 2011 2208  840  30836  1717 
Economía UNAM Sep 09, 2013 1050  1890  14761  1617 
EconoQuantum Feb 17, 2010 2122  1108  34166  1799 
Econ. soc. territ Nov 18, 2011 3511  1490  29214  1327 
Econ: teor. práct Feb 23, 2012 3036  1168  21053  1224 
Educ. mat Oct 28, 2011 5074  2869  169491  3293 
Educ. quím Oct 09, 2013 942  474  15420  781 
En-clav. pen Apr 30, 2010 3341  2000  117856  3534 
Enferm. univ Nov 19, 2013 2281  650  11271  1008 
Escritos (Puebla) Aug 08, 2012 350      72 
Estud. cult. maya Oct 19, 2011 4450  2569  110044  3220 
Estud. cult. náhuatl Sep 23, 2013 755  464  11984  506 
Estud. front Feb 12, 2010 2767  2118  135705  2864 
Estud. hist. mod. contemp. Mex Feb 24, 2010 4223  2637  113858  2793 
Estud. polít. (Méx.) Sep 09, 2013 917  534  23246  886 
Estud. soc June 27, 2008 5998  3340  534010  8621 
Frontera norte Aug 12, 2009 3020  2282  238761  4835 
Gac. Méd. Méx Nov 09, 2007 26864  13195  1122018  33305 
Geofís. Intl Sep 05, 2007 5518  3198  123632  8773 
Gest. polít. pública Oct 19, 2011 3630  1347  55309  1841 
Hidrobiológica Mar 16, 2010 8194  3987  170419  10066 
Hist. graf Jan 24, 2012 5184  1430  5428  1872 
Huitzil Jan 31, 2012 1292  595  15738  1153 
Ingenier. mecáni. tecnolog. desarroll Feb 20, 2012 5345  1386  39478  1911 
Ing. invest. y tecnol. Nov 13, 2006 13526  7736  694586  13569 
Inv. Econ Nov 29, 2010 5063  3210  150429  4407 
Invest. Geog Dec 10, 2009 7621  5092  721028  9950 
Investig. bibl Feb 09, 2010 10949  6088  409069  12117 
J. appl. res. technol Dec 02, 2011 4622  1651  9148  2309 
J. behav. health soc. ISSUES Nov 19, 2013 148      31 
J. Mex. Chem. Soc Nov 24, 2010 4221  2234  27431  7836 
Latinoamérica Aug 12, 2009 6091  3221  90983  3310 
La ventana Mar 24, 2010 5121  2749  100603  4166 
LiminaR Apr 26, 2012 1678  702  25832  1093 
Lit. mex Aug 19, 2013 774  315  9508  405 
Madera bosques Nov 11, 2011 2537  1064  67534  1989 
Migr. desarro Dec 10, 2010 2861  1339  96924  1971 
Migr. Inter Sep 10, 2009 3356  1914  150633  3687 
Neumol. cir. torax Dec 02, 2013 359      43 
Norteamérica Oct 07, 2010 1785  1361  110331  2617 
Nova tellus Mar 25, 2011 1754  426  18842  915 
Nueva antropol Jan 31, 2012 2585  1203  47940  1613 
Pap. poblac Jan 18, 2011 4935  2843  192700  4574 
Península Oct 09, 2013 587  450  7676  600 
Perfiles educativos Sep 23, 2005 18063  19423  1324752  26447 
Perf. latinoam. Sep 25, 2009 3928  2428  142447  3636 
Perinatol. Reprod. Hum. Mar 07, 2006 7460  2689  255096  6645 
Polibits Apr 26, 2012 1258  686  7062  1404 
Polibotánica Dec 06, 2010 3048  1005  78626  2675 
Polis Feb 20, 2012 2089  761  28744  1303 
Polít. cult. Oct 18, 2005 6724  5330  743004  9415 
Polít. gob Oct 07, 2010 4508  2493  127228  3593 
Prob. Des Aug 07, 2009 2088  928  12493  1263 
REDIE Jan 25, 2010 22700  9832  575099  15592 
Región y sociedad Jan 19, 2009 4209  3254  594376  8117 
Relaciones (Zamora) Jan 24, 2012 1579  718  26258  1203 
Relime June 30, 2008 12180  11887  431056  15784 
Rev. Chapingo Oct 07, 2011 4091  2247  130505  4414 
Rev. Chapingo Ser.Hortic Dec 01, 2010 6678  3652  314235  10356 
Rev. Cien. For. Mex Apr 27, 2010 4112  1054  68596  2555 
Rev. CONAMED Oct 07, 2011 1162      176 
Rev. educ. sup Jan 20, 2010 9473  5797  369974  7666 
Rev. Fac. Med. (Méx.) Sep 23, 2013 1664  352  10935  546 
Rev. fitotec. mex Jan 31, 2012 3830  2427  135183  5043 
Rev. iberoam. educ. super Nov 19, 2013 537  108  957  212 
Rev. Inst. Nal. Enf. Resp. Mex. Feb 01, 2006 10793  5481  707666  16304 
Rev. Int. Contam. Ambient Feb 14, 2008 17785  11167  532581  15966 
Rev. invest. clín. Sep 29, 2006 43428  20976  1236364  46178 
Rev. IUS Oct 07, 2011 3176  1706  171327  2777 
Rev. latinoam. quím Feb 23, 2012 3074  853  17092  1627 
Rev. mex. anál. conducta Dec 03, 2010 5378  3211  120060  6816 
Rev. mex. astron. astrofis Sep 14, 2007 3101  1619  9548  4082 
Rev. Mex. Biodiv. June 01, 2006 29964  15746  1100716  37532 
Rev. Mex. Cardiol Aug 01, 2012 1180  463  14421  791 
Rev. Mex. Cienc. Agríc Apr 01, 2011 10003  4546  136257  7208 
Rev. mex. cienc. farm Aug 01, 2012 1353      268 
Rev. mex. cienc. geol Oct 16, 2007 7028  5041  576808  18721 
Rev. mex. cienc. polít. soc Dec 02, 2011 4592  2212  49795  2538 
Rev. mex. de cienc. pecuarias Oct 11, 2011 2560  1142  40246  2165 
Rev. Mex. de trastor. aliment Sep 23, 2013 1876  510  14955  1197 
Rev. mex. fis. June 26, 2007 17275  13425  110298  25972 
Rev. mex. fís. E Jan 27, 2009 5691  3164  41021  6724 
Rev. mex. fitopatol Jan 24, 2011 7188  2210  124897  4697 
Rev. Mex. Ing. Quím Nov 19, 2010 12813  6194  156255  14121 
Rev. Mex. Mic Jan 20, 2010 7058  3072  180714  6408 
Rev. Mex. Sociol Apr 02, 2009 20313  18569  380236  12509 
Rev. Odont. Mex Aug 19, 2013 1495  551  12600  779 
RMIE Sep 30, 2010 17248  8747  606057  14562 
Salud Ment Jan 29, 2010 14267  8268  819237  51343 
Salud pública Méx June 08, 1999 60336  47714  4727861  176950 
Secuencia Mar 05, 2012 1956  1339  48080  1814 
Sig. Fil May 04, 2010 2982  1884  79064  2647 
Sig. his Feb 14, 2012 1164  725  34080  1098 
Sinéctica Mar 05, 2012 1654  1114  95034  4092 
Sociológica (Méx.) Mar 05, 2012 4206  2039  83928  3095 
Superf. vacío Feb 14, 2012 1332  767  10779  1335 
TIP Oct 18, 2013 1012  323  7485  487 
Tóp. Sem Apr 09, 2010 3099  2028  54747  3205 
Trop. subtrop. agroecosyt Jan 24, 2012 3022  818  63672  4390 
Tzintzun Jan 31, 2012 1546  802  47116  1367 
Universidad y ciencia Jan 10, 2011 6099  2301  137924  5363 
Vet. Méx Mar 31, 2008 12134  6714  440864  16153 

© 2004  SciELO
scielo@scielo.org
scielo@scielo.org