Scientific Electronic Library Online

Library Collection

Site usage reports

Journal requests summary - as of March , 2015

*  Count started in November , 2009


Ñ - click to select column order
D - indicates current order

  number of requests
Journal title
D

start date
 

home
Ñ

toc
Ñ

articles
Ñ

other
Ñ

Acta de investigación psicol Aug 28, 2013 6509  2838  43260  3995 
Acta ortop. mex Dec 02, 2013 1847  453  11580  705 
Acta poét Oct 09, 2013 3273  1067  9572  1149 
Acta Zool. Mex Dec 10, 2009 13616  6160  379678  15264 
Act. Bot. Mex Nov 03, 2009 17141  9179  271090  10826 
agric. soc. desarro Aug 05, 2014 2414  638  5818  588 
Agric. Téc. Méx June 26, 2008 14298  5447  666729  12408 
Agrociencia Nov 11, 2008 29164  20485  829344  34621 
Alteridades Feb 25, 2011 7824  4761  209416  5974 
Am. Lat. Hist. Econ Feb 22, 2010 13881  7060  278703  5945 
Andamios Oct 10, 2008 8666  6325  633598  10637 
An. Inst. Investig. Estét Sep 09, 2013 2046  1604  40096  1632 
Anu. Mex. Der. Inter Feb 09, 2011 4014  1447  143184  3356 
Arch. Cardiol. Méx. Sep 28, 2006 37943  33579  2172815  57053 
Arch. Neurocien. (Mex., D.F.) Feb 13, 2006 14112  5203  461651  15012 
Argumentos (Méx.) July 30, 2008 10311  6778  724055  11870 
Atmósfera June 27, 2005 13145  6387  98868  11400 
Bol. Med. Hosp. Infant. Mex. Sep 29, 2006 38442  27573  2417654  56266 
Bol. Mex. Der. Comp. June 27, 2005 3845  1774  94698  3378 
Bol. Soc. Bot. Méx Oct 07, 2011 4804  2326  158490  4128 
Bol. Soc. Geol. Mex Nov 06, 2009 5540  3650  347369  11286 
Bot. sci Apr 01, 2014 1725  877  15793  988 
Cienc. mar Nov 29, 2010 7310  3630  215448  8742 
Cir. gen Sep 17, 2012 3560  1257  122825  3116 
Comp. y Sist. June 27, 2005 15652  6831  122368  15459 
Comun. soc Mar 19, 2010 10201  3523  292421  6146 
Concr. cem. investig. desarro May 07, 2014 1995  517  5372  632 
CONfines relacion. internaci. ciencia política Jan 24, 2012 2618  1324  19107  2139 
Contad. Adm Mar 26, 2008 12423  6001  647235  12749 
Convergencia Jan 18, 2011 5116  3125  322970  6812 
Crítica (Méx., D.F.) Apr 23, 2009 401  37  847  152 
Cuest. Const. May 02, 2008 1163  580  81615  1421 
Cuicuilco Feb 01, 2011 4455  3939  245311  5945 
Culturales Oct 11, 2011 8343  3082  178412  3779 
Cultura representaciones soc Apr 15, 2014 2397  928  8703  794 
Desacatos Nov 06, 2009 5458  5195  367449  6861 
Diánoia Aug 24, 2009 6416  3906  186392  5165 
Econ. mex. Nueva época Nov 25, 2011 2674  1015  46583  2237 
Economía UNAM Sep 09, 2013 2234  4667  47822  3515 
EconoQuantum Feb 17, 2010 2554  1476  44018  2191 
Econ. soc. territ Nov 18, 2011 5461  2380  60115  2100 
Econ: teor. práct Feb 23, 2012 4178  1707  33660  1777 
Ecosistemas y recur. agropecuarios Oct 01, 2014 1434  416  1920  390 
Educ. mat Oct 28, 2011 7011  3583  302067  4414 
Educ. quím Oct 09, 2013 1994  1041  46459  1564 
En-clav. pen Apr 30, 2010 4194  2394  201061  4427 
Enferm. univ Nov 19, 2013 6415  2161  113149  3290 
Escritos (Puebla) Aug 08, 2012 598      127 
Espiral (Guadalaj.) Sep 05, 2014 419  243  4950  329 
Estud. cult. maya Oct 19, 2011 5821  3445  174902  4236 
Estud. cult. náhuatl Sep 23, 2013 1620  1001  36979  1057 
Estud. front Feb 12, 2010 3445  2735  184607  3681 
Estud. hist. mod. contemp. Mex Feb 24, 2010 5425  3245  161023  3394 
Estud. hist. novohisp Aug 20, 2014 314  144  2173  178 
Estud. polít. (Méx.) Sep 09, 2013 1866  1114  79936  1594 
Estud. soc June 27, 2008 8034  4082  695597  10924 
Frontera norte Aug 12, 2009 3888  2837  312668  5979 
Gac. Méd. Méx Nov 09, 2007 29805  14757  1360122  37084 
Geofís. Intl Sep 05, 2007 6461  3857  159673  9999 
Gest. polít. pública Oct 19, 2011 5174  1911  101892  2804 
Hidrobiológica Mar 16, 2010 11078  5098  221725  12275 
Hist. graf Jan 24, 2012 6014  1596  7784  2138 
Huitzil Jan 31, 2012 1807  987  31550  1715 
Ingenier. mecáni. tecnolog. desarroll Feb 20, 2012 7772  1909  53394  2480 
Ing. invest. y tecnol. Nov 13, 2006 16652  9106  863390  16117 
Ing. sísm Aug 21, 2014 650  188  3641  252 
Intervención (Méx. DF) Nov 25, 2014 461  149  1305  179 
Inv. Econ Nov 29, 2010 6540  4225  212626  5574 
Invest. Geog Dec 10, 2009 10346  6398  1100512  12820 
Investigación educ. médica Apr 09, 2014 1413  615  3711  568 
Investig. bibl Feb 09, 2010 15051  7906  611236  15192 
Isonomía May 07, 2014 566  338  4402  400 
J. appl. res. technol Dec 02, 2011 6756  2365  19419  3344 
J. behav. health soc. ISSUES Nov 19, 2013 508  120  917  202 
J. Mex. Chem. Soc Nov 24, 2010 5649  2829  49696  9833 
Latinoamérica Aug 12, 2009 7938  3967  140744  4169 
La ventana Mar 24, 2010 6401  3172  143463  4928 
LiminaR Apr 26, 2012 2270  1039  67765  1759 
Lit. mex Aug 19, 2013 1411  726  33850  966 
Madera bosques Nov 11, 2011 3414  1616  93333  2689 
Migr. desarro Dec 10, 2010 3959  1789  146194  2775 
Migr. Inter Sep 10, 2009 4540  2533  190043  4542 
Neumol. cir. torax Dec 02, 2013 1275  291  7184  434 
Norteamérica Oct 07, 2010 2207  1660  172257  3343 
Nova tellus Mar 25, 2011 2116  489  25522  1061 
Nueva antropol Jan 31, 2012 3487  1717  84563  2300 
Pap. poblac Jan 18, 2011 6028  3799  295014  6589 
Península Oct 09, 2013 1129  1187  26269  1167 
Perfiles educativos Sep 23, 2005 23506  22927  1789101  33376 
Perf. latinoam. Sep 25, 2009 5345  3241  201850  4695 
Perinatol. Reprod. Hum. Mar 07, 2006 8823  3258  304381  8177 
Polibits Apr 26, 2012 1720  908  11936  1849 
Polibotánica Dec 06, 2010 3899  1365  104092  3198 
Polis Feb 20, 2012 2885  1134  49436  1796 
Polít. cult. Oct 18, 2005 8849  6298  1034501  11302 
Polít. gob Oct 07, 2010 6094  3166  179551  4420 
Prob. Des Aug 07, 2009 3134  1592  45864  2239 
REDIE Jan 25, 2010 30376  12224  821366  20517 
Región y sociedad Jan 19, 2009 5305  3865  772038  9990 
Relaciones (Zamora) Jan 24, 2012 2236  1292  47792  2024 
Relime June 30, 2008 16542  14611  579565  18620 
Rev. Chapingo Oct 07, 2011 5715  2977  210467  6049 
Rev. Chapingo Ser.Hortic Dec 01, 2010 8530  4504  433411  12428 
Rev. Cien. For. Mex Apr 27, 2010 4750  1197  84103  2795 
Rev. CONAMED Oct 07, 2011 1482      233 
Rev. educ. sup Jan 20, 2010 13817  7648  528322  10357 
Rev. Fac. Med. (Méx.) Sep 23, 2013 3050  680  38758  1311 
Rev. fitotec. mex Jan 31, 2012 5558  3659  233992  7335 
Rev. iberoam. educ. super Nov 19, 2013 1467  570  6125  811 
Rev. Inst. Nal. Enf. Resp. Mex. Feb 01, 2006 12709  6032  871425  18209 
Rev. Int. Contam. Ambient Feb 14, 2008 22119  13458  691977  19367 
Rev. invest. clín. Sep 29, 2006 51232  23669  1505324  52975 
Rev. IUS Oct 07, 2011 4226  2098  249298  3605 
Rev. latinoam. quím Feb 23, 2012 4296  1510  27826  2496 
Rev. mex. anál. conducta Dec 03, 2010 6670  3787  165838  8205 
Rev. mex. astron. astrofis Sep 14, 2007 3895  2243  11886  4915 
Rev. Mex. Biodiv. June 01, 2006 35591  18296  1387367  43679 
Rev. Mex. Cardiol Aug 01, 2012 2342  1244  47964  1646 
Rev. Mex. Cienc. Agríc Apr 01, 2011 14090  6254  250225  10548 
Rev. mex. cienc. farm Aug 01, 2012 2128  123  1018  454 
Rev. mex. cienc. geol Oct 16, 2007 8925  5955  716490  21924 
Rev. mex. cienc. polít. soc Dec 02, 2011 6499  3352  92998  3744 
Rev. mex. de cienc. forestales June 18, 2014 1118  509  7967  593 
Rev. mex. de cienc. pecuarias Oct 11, 2011 3585  1673  74086  3236 
Rev. Mex. de trastor. aliment Sep 23, 2013 4319  1329  45436  2825 
Rev. mex. fis. June 26, 2007 19635  14833  134306  28917 
Rev. mex. fís. E Jan 27, 2009 6642  3517  52281  7509 
Rev. mex. fitopatol Jan 24, 2011 9145  2731  168391  5553 
Rev. mex. ing. bioméd Sep 02, 2014 504  303  3089  351 
Rev. Mex. Ing. Quím Nov 19, 2010 16879  7673  245229  17831 
Rev. Mex. Mic Jan 20, 2010 8608  3691  231931  7523 
Rev. Mex. Sociol Apr 02, 2009 25297  22516  500289  15647 
Rev. Odont. Mex Aug 19, 2013 3541  1594  58834  2295 
RMIE Sep 30, 2010 24581  12037  972592  20304 
Salud Ment Jan 29, 2010 18183  10791  1206270  65252 
Salud pública Méx June 08, 1999 72962  57031  6026005  215464 
Secuencia Mar 05, 2012 2728  1777  90617  2548 
Sig. Fil May 04, 2010 3708  2420  130350  3329 
Sig. his Feb 14, 2012 1549  956  66083  1454 
Sinéctica Mar 05, 2012 2462  1502  181098  6164 
Sociológica (Méx.) Mar 05, 2012 5972  2861  187726  4805 
Superf. vacío Feb 14, 2012 1738  1087  20558  2091 
Tecnol. cienc. agua Jan 27, 2015 381  202  890  185 
Therya Nov 18, 2014 293  142  1220  167 
TIP Oct 18, 2013 2137  693  23919  1207 
Tópicos (México) Aug 12, 2014 579  350  4769  379 
Tóp. Sem Apr 09, 2010 3937  2678  74554  3827 
Trop. subtrop. agroecosyt Jan 24, 2012 4195  1176  90640  6052 
Tzintzun Jan 31, 2012 2160  1058  86656  1854 
Tzintzun. Rev. estud. históricos Dec 02, 2014 209  31  511  46 
Universidad y ciencia Jan 10, 2011 7407  2717  211521  6964 
Valenciana Sep 25, 2014 217  116  905  143 
Vet. Méx Mar 31, 2008 14950  7749  549427  18384 

© 2004  SciELO
scielo@scielo.org
scielo@scielo.org