Scientific Electronic Library Online

Library Collection

Site usage reports

Journal requests summary - as of April , 2015

*  Count started in November , 2009


Ñ - click to select column order
D - indicates current order

  number of requests
Journal title
D

start date
 

home
Ñ

toc
Ñ

articles
Ñ

other
Ñ

Acta de investigación psicol Aug 28, 2013 7119  3042  47152  4211 
Acta ortop. mex Dec 02, 2013 2052  550  14587  799 
Acta poét Oct 09, 2013 3504  1144  11025  1227 
Acta Zool. Mex Dec 10, 2009 14013  6332  390553  15612 
Act. Bot. Mex Nov 03, 2009 17678  9398  278513  11128 
agric. soc. desarro Aug 05, 2014 2725  695  7228  659 
Agric. Téc. Méx June 26, 2008 14571  5490  680659  12532 
Agrociencia Nov 11, 2008 30077  20849  851421  35156 
Alteridades Feb 25, 2011 8054  4898  218364  6095 
Am. Lat. Hist. Econ Feb 22, 2010 14168  7156  289677  6030 
Andamios Oct 10, 2008 9283  6538  656676  10866 
An. Inst. Investig. Estét Sep 09, 2013 2184  1693  44869  1724 
Anu. Mex. Der. Inter Feb 09, 2011 4133  1473  149526  3458 
Arch. Cardiol. Méx. Sep 28, 2006 38658  34201  2232400  58056 
Arch. Neurocien. (Mex., D.F.) Feb 13, 2006 14455  5257  473491  15182 
Argumentos (Méx.) July 30, 2008 10748  6868  751466  12083 
Atmósfera June 27, 2005 13475  6487  101237  11586 
Bol. Med. Hosp. Infant. Mex. Sep 29, 2006 39350  28200  2503411  57669 
Bol. Mex. Der. Comp. June 27, 2005 3947  1799  99384  3436 
Bol. Soc. Bot. Méx Oct 07, 2011 4893  2366  162147  4191 
Bol. Soc. Geol. Mex Nov 06, 2009 5696  3691  355335  11458 
Bot. sci Apr 01, 2014 1851  929  17825  1084 
Cienc. mar Nov 29, 2010 7480  3698  221786  8875 
Cir. gen Sep 17, 2012 3673  1280  133097  3223 
Comp. y Sist. June 27, 2005 16233  6944  125206  15703 
Comun. soc Mar 19, 2010 10524  3594  304658  6338 
Concr. cem. investig. desarro May 07, 2014 2262  580  6476  702 
CONfines relacion. internaci. ciencia política Jan 24, 2012 2693  1354  20046  2186 
Contad. Adm Mar 26, 2008 12779  6088  668709  13043 
Convergencia Jan 18, 2011 5333  3206  340639  7024 
Crítica (Méx., D.F.) Apr 23, 2009 428  37  847  154 
Cuest. Const. May 02, 2008 1233  607  90325  1550 
Cuicuilco Feb 01, 2011 4570  4171  256414  6165 
Culturales Oct 11, 2011 8591  3131  188001  3895 
Cultura representaciones soc Apr 15, 2014 2629  971  10204  837 
Desacatos Nov 06, 2009 5637  5350  380576  7022 
Diánoia Aug 24, 2009 6681  3997  193678  5252 
Econ. mex. Nueva época Nov 25, 2011 2720  1020  48517  2280 
Economía UNAM Sep 09, 2013 2344  4893  52277  3715 
EconoQuantum Feb 17, 2010 2595  1489  45376  2228 
Econ. soc. territ Nov 18, 2011 5742  2471  64666  2224 
Econ: teor. práct Feb 23, 2012 4297  1717  35358  1820 
Ecosistemas y recur. agropecuarios Oct 01, 2014 1696  455  2684  453 
Educ. mat Oct 28, 2011 7204  3627  318720  4505 
Educ. quím Oct 09, 2013 2124  1123  52111  1720 
En-clav. pen Apr 30, 2010 4303  2442  211521  4523 
Enferm. univ Nov 19, 2013 6892  2368  130171  3614 
Escritos (Puebla) Aug 08, 2012 598      127 
Espiral (Guadalaj.) Sep 05, 2014 471  258  6077  355 
Estud. cult. maya Oct 19, 2011 5998  3557  183153  4353 
Estud. cult. náhuatl Sep 23, 2013 1780  1096  40243  1116 
Estud. front Feb 12, 2010 3534  2758  192374  3781 
Estud. hist. mod. contemp. Mex Feb 24, 2010 5570  3283  167827  3455 
Estud. hist. novohisp Aug 20, 2014 366  149  3129  201 
Estud. polít. (Méx.) Sep 09, 2013 1990  1153  89391  1695 
Estud. soc June 27, 2008 8318  4149  715454  11184 
Frontera norte Aug 12, 2009 3999  2902  320925  6086 
Gac. Méd. Méx Nov 09, 2007 30085  14952  1389371  37488 
Geofís. Intl Sep 05, 2007 6605  3929  163497  10108 
Gest. polít. pública Oct 19, 2011 5410  1960  107763  2908 
Hidrobiológica Mar 16, 2010 11524  5204  228147  12535 
Hist. graf Jan 24, 2012 6107  1606  7998  2166 
Huitzil Jan 31, 2012 1868  1011  33392  1753 
Ingenier. mecáni. tecnolog. desarroll Feb 20, 2012 8049  1919  55305  2525 
Ing. invest. y tecnol. Nov 13, 2006 17060  9236  883051  16481 
Ing. sísm Aug 21, 2014 748  218  5134  283 
Intervención (Méx. DF) Nov 25, 2014 571  176  1875  212 
Inv. Econ Nov 29, 2010 6706  4364  220915  5724 
Invest. Geog Dec 10, 2009 10694  6475  1142833  13136 
Investigación educ. médica Apr 09, 2014 1600  736  4615  693 
Investig. bibl Feb 09, 2010 15491  8117  640907  15568 
Isonomía May 07, 2014 611  351  5020  422 
J. appl. res. technol Dec 02, 2011 7006  2420  20540  3427 
J. behav. health soc. ISSUES Nov 19, 2013 575  130  1177  239 
J. Mex. Chem. Soc Nov 24, 2010 5818  2936  52182  10100 
Latinoamérica Aug 12, 2009 8192  4089  147581  4235 
La ventana Mar 24, 2010 6575  3242  148249  5060 
LiminaR Apr 26, 2012 2340  1088  73624  1819 
Lit. mex Aug 19, 2013 1498  777  37757  1014 
Madera bosques Nov 11, 2011 3546  1656  97135  2815 
Migr. desarro Dec 10, 2010 4128  1826  152391  2835 
Migr. Inter Sep 10, 2009 4705  2596  194441  4645 
Neumol. cir. torax Dec 02, 2013 1388  342  9473  501 
Norteamérica Oct 07, 2010 2261  1683  181001  3438 
Nova tellus Mar 25, 2011 2162  493  26384  1083 
Nueva antropol Jan 31, 2012 3602  1774  89832  2366 
Pap. poblac Jan 18, 2011 6182  3875  309286  6831 
Península Oct 09, 2013 1190  1259  28662  1213 
Perfiles educativos Sep 23, 2005 24241  23354  1849318  34196 
Perf. latinoam. Sep 25, 2009 5564  3311  209547  4806 
Perinatol. Reprod. Hum. Mar 07, 2006 8978  3340  313064  8379 
Polibits Apr 26, 2012 1785  964  12459  1883 
Polibotánica Dec 06, 2010 4012  1427  108070  3286 
Polis Feb 20, 2012 3031  1173  52957  1852 
Polít. cult. Oct 18, 2005 9146  6370  1074054  11548 
Polít. gob Oct 07, 2010 6300  3235  187083  4491 
Prob. Des Aug 07, 2009 3299  1663  51333  2354 
REDIE Jan 25, 2010 31125  12442  848310  20998 
Región y sociedad Jan 19, 2009 5469  3955  795180  10186 
Relaciones (Zamora) Jan 24, 2012 2334  1323  51299  2086 
Relime June 30, 2008 17177  14938  599738  18987 
Rev. Chapingo Oct 07, 2011 5912  3052  220367  6190 
Rev. Chapingo Ser.Hortic Dec 01, 2010 8754  4596  448598  12651 
Rev. Cien. For. Mex Apr 27, 2010 4823  1206  85770  2818 
Rev. CONAMED Oct 07, 2011 1482      233 
Rev. educ. sup Jan 20, 2010 14266  7794  547441  10679 
Rev. Fac. Med. (Méx.) Sep 23, 2013 3168  720  44964  1434 
Rev. fitotec. mex Jan 31, 2012 5778  3753  245709  7543 
Rev. iberoam. educ. super Nov 19, 2013 1594  593  7058  905 
Rev. Inst. Nal. Enf. Resp. Mex. Feb 01, 2006 12914  6076  891531  18448 
Rev. Int. Contam. Ambient Feb 14, 2008 22706  13748  712394  19739 
Rev. invest. clín. Sep 29, 2006 52134  23929  1539354  53752 
Rev. IUS Oct 07, 2011 4355  2141  260879  3722 
Rev. latinoam. quím Feb 23, 2012 4458  1573  29505  2565 
Rev. mex. anál. conducta Dec 03, 2010 6808  3861  171595  8349 
Rev. mex. astron. astrofis Sep 14, 2007 3988  2274  12054  4957 
Rev. Mex. Biodiv. June 01, 2006 36337  18623  1419509  44298 
Rev. Mex. Cardiol Aug 01, 2012 2492  1332  53678  1791 
Rev. Mex. Cienc. Agríc Apr 01, 2011 14633  6472  266586  10861 
Rev. mex. cienc. farm Aug 01, 2012 2306  239  1587  550 
Rev. mex. cienc. geol Oct 16, 2007 9189  6078  732429  22219 
Rev. mex. cienc. polít. soc Dec 02, 2011 6766  3436  99042  3876 
Rev. mex. de cienc. forestales June 18, 2014 1303  566  10657  705 
Rev. mex. de cienc. pecuarias Oct 11, 2011 3740  1817  78520  3376 
Rev. Mex. de trastor. aliment Sep 23, 2013 4593  1394  50177  2959 
Rev. mex. fis. June 26, 2007 20155  15109  136595  29230 
Rev. mex. fís. E Jan 27, 2009 6939  3592  53909  7604 
Rev. mex. fitopatol Jan 24, 2011 9364  2766  174475  5661 
Rev. mex. ing. bioméd Sep 02, 2014 598  344  3996  421 
Rev. Mex. Ing. Quím Nov 19, 2010 17390  7808  257292  18284 
Rev. Mex. Mic Jan 20, 2010 8854  3740  237038  7670 
Rev. Mex. Sociol Apr 02, 2009 25995  22892  516680  16005 
Rev. Odont. Mex Aug 19, 2013 3754  1706  66118  2815 
RMIE Sep 30, 2010 25426  12279  1018917  21039 
Salud Ment Jan 29, 2010 18683  11120  1262811  67014 
Salud pública Méx June 08, 1999 74245  57897  6179326  219684 
Secuencia Mar 05, 2012 2833  1865  96464  2640 
Sig. Fil May 04, 2010 3824  2476  136996  3388 
Sig. his Feb 14, 2012 1601  979  71093  1491 
Sinéctica Mar 05, 2012 2655  1543  192475  6359 
Sociológica (Méx.) Mar 05, 2012 6177  2943  202256  4970 
Superf. vacío Feb 14, 2012 1786  1106  21663  2142 
Tecnol. cienc. agua Jan 27, 2015 641  326  1673  322 
Therya Nov 18, 2014 356  154  1639  191 
TIP Oct 18, 2013 2261  747  26271  1290 
Tópicos (México) Aug 12, 2014 625  405  5927  405 
Tóp. Sem Apr 09, 2010 4031  2714  77314  3899 
Trop. subtrop. agroecosyt Jan 24, 2012 4357  1204  93986  6263 
Tzintzun Jan 31, 2012 2203  1071  91111  1882 
Tzintzun. Rev. estud. históricos Dec 02, 2014 277  58  1030  66 
Universidad y ciencia Jan 10, 2011 7562  2768  220654  7088 
Valenciana Sep 25, 2014 258  126  1592  176 
Vet. Méx Mar 31, 2008 15229  7864  563279  18606 

© 2004  SciELO
scielo@scielo.org
scielo@scielo.org