Scientific Electronic Library Online

Library Collection

Site usage reports

Journal requests summary - as of August , 2015

*  Count started in November , 2009


Ñ - click to select column order
D - indicates current order

  number of requests
Journal title
D

start date
 

home
Ñ

toc
Ñ

articles
Ñ

other
Ñ

Acta de investigación psicol Aug 28, 2013 9141  3924  63209  5304 
Acta ortop. mex Dec 02, 2013 2693  790  31539  1310 
Acta poét Oct 09, 2013 4401  1516  17992  1579 
Acta Zool. Mex Dec 10, 2009 15597  7316  439475  17224 
Act. Bot. Mex Nov 03, 2009 19624  10062  309341  11872 
agric. soc. desarro Aug 05, 2014 4129  1158  17145  1084 
Agric. Téc. Méx June 26, 2008 15693  5663  739748  13134 
Agrociencia Nov 11, 2008 33510  22631  949049  38609 
Alteridades Feb 25, 2011 8867  5346  255918  6758 
Am. Lat. Hist. Econ Feb 22, 2010 15256  7590  332659  6501 
Andamios Oct 10, 2008 10503  7133  758104  11939 
An. Inst. Investig. Estét Sep 09, 2013 2715  2089  64719  2073 
Anu. Mex. Der. Inter Feb 09, 2011 4650  1619  172741  3890 
Arch. Cardiol. Méx. Sep 28, 2006 41380  36484  2472829  61257 
Arch. Neurocien. (Mex., D.F.) Feb 13, 2006 15625  5661  522064  15958 
Argumentos (Méx.) July 30, 2008 12211  9931  863644  13186 
Atmósfera June 27, 2005 14651  7103  109700  12305 
Bol. Med. Hosp. Infant. Mex. Sep 29, 2006 42900  31367  2836593  63362 
Bol. Mex. Der. Comp. June 27, 2005 4504  2050  119203  3896 
Bol. Soc. Bot. Méx Oct 07, 2011 5310  2589  177537  4582 
Bol. Soc. Geol. Mex Nov 06, 2009 6227  4162  383268  12239 
Bot. sci Apr 01, 2014 2473  1239  27893  1599 
Cienc. mar Nov 29, 2010 8845  4344  252131  9854 
Cir. gen Sep 17, 2012 4158  1515  176057  3722 
Comp. y Sist. June 27, 2005 18415  7469  138031  17371 
Comun. soc Mar 19, 2010 11806  3921  354712  7186 
Concr. cem. investig. desarro May 07, 2014 3118  831  12069  1050 
CONfines relacion. internaci. ciencia política Jan 24, 2012 3026  1480  24188  2512 
Contad. Adm Mar 26, 2008 14238  6895  754704  14544 
Convergencia Jan 18, 2011 6250  3709  417932  7996 
Crítica (Méx., D.F.) Apr 23, 2009 591  37  847  186 
Cuest. Const. May 02, 2008 1531  741  126790  2108 
Cuicuilco Feb 01, 2011 5275  5157  301636  7286 
Culturales Oct 11, 2011 9517  3398  231695  4317 
Cultura representaciones soc Apr 15, 2014 3514  1324  17451  1174 
Desacatos Nov 06, 2009 6355  6223  441755  7866 
Diánoia Aug 24, 2009 7406  4300  225276  5652 
Econ. mex. Nueva época Nov 25, 2011 2959  1121  56159  2529 
Economía UNAM Sep 09, 2013 2894  6149  71032  4742 
EconoQuantum Feb 17, 2010 2896  1658  51440  2494 
Econ. soc. territ Nov 18, 2011 6719  2943  90519  2716 
Econ: teor. práct Feb 23, 2012 4844  1918  43694  2017 
Ecosistemas y recur. agropecuarios Oct 01, 2014 2733  727  7544  766 
Educ. mat Oct 28, 2011 8199  4132  395907  5072 
Educ. quím Oct 09, 2013 2784  1450  72443  2361 
En-clav. pen Apr 30, 2010 4672  2732  258096  4996 
Enferm. univ Nov 19, 2013 9155  2919  194460  4981 
Escritos (Puebla) Aug 08, 2012 598      127 
Espiral (Guadalaj.) Sep 05, 2014 769  464  12162  657 
Estud. cult. maya Oct 19, 2011 6633  3939  215434  4808 
Estud. cult. náhuatl Sep 23, 2013 2237  1327  54929  1383 
Estud. front Feb 12, 2010 3939  2964  226704  4231 
Estud. hist. mod. contemp. Mex Feb 24, 2010 6121  3492  188966  3795 
Estud. hist. novohisp Aug 20, 2014 551  179  5734  289 
Estud. polít. (Méx.) Sep 09, 2013 2592  1550  125281  2104 
Estud. soc June 27, 2008 9172  4525  800964  12472 
Frontera norte Aug 12, 2009 4456  3127  355856  6592 
Gac. Méd. Méx Nov 09, 2007 31385  15682  1502626  39128 
Geofís. Intl Sep 05, 2007 7113  4242  177463  10583 
Gest. polít. pública Oct 19, 2011 6453  2372  135933  3377 
Hidrobiológica Mar 16, 2010 13193  5987  255989  13669 
Hist. graf Jan 24, 2012 6446  1664  9057  2306 
Huitzil Jan 31, 2012 2134  1162  44467  1992 
Ingenier. mecáni. tecnolog. desarroll Feb 20, 2012 9044  2212  64421  2814 
Ing. invest. y tecnol. Nov 13, 2006 18617  10080  965438  17776 
Ing. sísm Aug 21, 2014 1181  387  13434  500 
Innov. educ. (Méx. DF) Aug 07, 2015 35  7  9  9 
Intervención (Méx. DF) Nov 25, 2014 965  318  5176  377 
Inv. Econ Nov 29, 2010 7378  4913  260714  6250 
Invest. Geog Dec 10, 2009 11951  7091  1313320  14434 
Investigación educ. médica Apr 09, 2014 2358  1167  8454  1208 
Investig. bibl Feb 09, 2010 17682  9343  742442  17438 
Isonomía May 07, 2014 831  464  8233  557 
J. appl. res. technol Dec 02, 2011 8020  2756  25361  3959 
J. behav. health soc. ISSUES Nov 19, 2013 718  154  2173  338 
J. Mex. Chem. Soc Nov 24, 2010 6705  3290  64172  11028 
Latinoamérica Aug 12, 2009 9046  4465  173867  4609 
La ventana Mar 24, 2010 7255  3461  168646  5545 
LiminaR Apr 26, 2012 2620  1390  100938  2130 
Lit. mex Aug 19, 2013 1823  944  65041  1257 
Madera bosques Nov 11, 2011 4137  1901  117035  3543 
Méx.cuenca pac June 18, 2015 81  22  26  25 
Migr. desarro Dec 10, 2010 4663  1988  180715  3225 
Migr. Inter Sep 10, 2009 5447  2860  213822  5043 
Neumol. cir. torax Dec 02, 2013 1882  519  17906  794 
Norteamérica Oct 07, 2010 2554  1960  215681  4081 
Nova scientia Feb 06, 2015 806  298  8989  472 
Nova tellus Mar 25, 2011 2353  525  29334  1146 
Nueva antropol Jan 31, 2012 4062  2023  110150  2686 
Pap. poblac Jan 18, 2011 6814  4367  369730  8013 
Península Oct 09, 2013 1468  1482  39634  1436 
Perfiles educativos Sep 23, 2005 27118  25268  2130793  38357 
Perf. latinoam. Sep 25, 2009 6224  3688  246975  5570 
Perinatol. Reprod. Hum. Mar 07, 2006 9635  3701  354902  9274 
Polibits Apr 26, 2012 2005  1034  14335  2062 
Polibotánica Dec 06, 2010 4733  1687  129732  3716 
Polis Feb 20, 2012 3447  1322  67152  2112 
Polít. cult. Oct 18, 2005 10302  6867  1241646  12708 
Polít. gob Oct 07, 2010 7098  3552  219307  4887 
Prob. Des Aug 07, 2009 3999  2121  75202  2833 
REDIE Jan 25, 2010 34095  13475  967460  23368 
Región y sociedad Jan 19, 2009 6205  4432  888592  11173 
Relaciones (Zamora) Jan 24, 2012 2762  1724  68212  2621 
Relime June 30, 2008 19550  16619  674952  20638 
Rev. Chapingo Oct 07, 2011 6731  3433  266292  7176 
Rev. Chapingo Ser.Hortic Dec 01, 2010 9611  5064  516709  13735 
Rev. Cien. For. Mex Apr 27, 2010 5133  1287  92995  2940 
Rev. CONAMED Oct 07, 2011 1482      233 
Rev. educ. bioquím May 13, 2015 320  141  787  110 
Rev. educ. sup Jan 20, 2010 16303  8693  638516  12032 
Rev. Fac. Med. (Méx.) Sep 23, 2013 3779  939  71890  1989 
Rev. fitotec. mex Jan 31, 2012 6699  4271  303131  8560 
Rev. iberoam. educ. super Nov 19, 2013 2153  742  11412  1166 
Rev. Inst. Nal. Enf. Resp. Mex. Feb 01, 2006 13689  6349  968079  19436 
Rev. Int. Contam. Ambient Feb 14, 2008 24834  14882  802999  21514 
Rev. invest. clín. Sep 29, 2006 54483  24885  1671279  56728 
Rev. IUS Oct 07, 2011 4961  2413  311868  4215 
Rev. latinoam. quím Feb 23, 2012 5119  2019  37297  3026 
Rev. mex. anál. conducta Dec 03, 2010 7270  4102  191243  8908 
Rev. mex. astron. astrofis Sep 14, 2007 4369  2395  12970  5188 
Rev. Mex. Biodiv. June 01, 2006 39190  19645  1555193  47216 
Rev. Mex. Cardiol Aug 01, 2012 3170  1744  81139  2224 
Rev. Mex. Cienc. Agríc Apr 01, 2011 17204  7640  344957  12456 
Rev. mex. cienc. farm Aug 01, 2012 3068  550  11402  1072 
Rev. mex. cienc. geol Oct 16, 2007 9998  6623  797081  23555 
Rev. mex. cienc. polít. soc Dec 02, 2011 7572  3937  125077  4461 
Rev. mex. de cienc. forestales June 18, 2014 2182  1075  27266  1309 
Rev. mex. de cienc. pecuarias Oct 11, 2011 4456  2089  98832  3928 
Rev. Mex. de trastor. aliment Sep 23, 2013 5689  1730  68128  3556 
Rev. mex. econ. finanz Aug 07, 2015 18      5 
Rev. mex. fis. June 26, 2007 21416  15850  146186  30300 
Rev. mex. fís. E Jan 27, 2009 7425  3935  59600  7960 
Rev. mex. fitopatol Jan 24, 2011 10402  3029  204798  6151 
Rev. mex. ing. bioméd Sep 02, 2014 1044  551  12087  679 
Rev. Mex. Ing. Quím Nov 19, 2010 19351  8504  309848  20182 
Rev. Mex. Mic Jan 20, 2010 9561  3997  260202  8248 
Rev. Mex. Sociol Apr 02, 2009 28213  24289  589750  17285 
Rev. Odont. Mex Aug 19, 2013 4792  2213  103306  4688 
RMIE Sep 30, 2010 28874  13526  1254836  24087 
Salud Ment Jan 29, 2010 20669  11969  1489521  73727 
Salud pública Méx June 08, 1999 79683  61399  6783006  236460 
Secuencia Mar 05, 2012 3253  2156  123380  3036 
Sig. Fil May 04, 2010 4294  2736  165493  3702 
Sig. his Feb 14, 2012 1898  1108  89786  1705 
Sinéctica Mar 05, 2012 3152  1738  245099  7394 
Sociológica (Méx.) Mar 05, 2012 7082  3360  255782  5847 
Superf. vacío Feb 14, 2012 2009  1197  26844  2382 
Tecnol. cienc. agua Jan 27, 2015 1483  624  12949  1089 
Terra Latinoam May 14, 2015 174      30 
Therya Nov 18, 2014 740  443  5715  518 
TIP Oct 18, 2013 2736  911  39289  1630 
Tópicos (México) Aug 12, 2014 908  616  12000  616 
Tóp. Sem Apr 09, 2010 4470  3076  124391  4208 
Trop. subtrop. agroecosyt Jan 24, 2012 4847  1316  106469  6982 
Tzintzun Jan 31, 2012 2409  1165  107816  2049 
Tzintzun. Rev. estud. históricos Dec 02, 2014 546  138  3223  194 
Universidad y ciencia Jan 10, 2011 8325  2994  260205  7810 
Valenciana Sep 25, 2014 420  182  4466  374 
Vet. Méx Mar 31, 2008 16647  8405  620309  19682 

© 2004  SciELO
scielo@scielo.org
scielo@scielo.org