Scientific Electronic Library Online

Library Collection

Site usage reports

Journal requests summary - as of August , 2014

*  Count started in November , 2009


Ñ - click to select column order
D - indicates current order

  number of requests
Journal title
D

start date
 

home
Ñ

toc
Ñ

articles
Ñ

other
Ñ

Acta de investigación psicol Aug 28, 2013 3196  949  13883  1826 
Acta ortop. mex Dec 02, 2013 629  12  11  74 
Acta poét Oct 09, 2013 1717  376  2242  512 
Acta Zool. Mex Dec 10, 2009 10756  4993  293939  12363 
Act. Bot. Mex Nov 03, 2009 13768  7662  206126  9150 
Agric. Téc. Méx June 26, 2008 12063  4947  553676  11146 
Agrociencia Nov 11, 2008 23225  17002  658658  29855 
Alteridades Feb 25, 2011 6389  3573  142526  4723 
Am. Lat. Hist. Econ Feb 22, 2010 11640  5988  204108  5025 
Andamios Oct 10, 2008 6829  5120  480000  8976 
An. Inst. Investig. Estét Sep 09, 2013 1043  521  13177  555 
Anu. Mex. Der. Inter Feb 09, 2011 3145  1134  102695  2711 
Arch. Cardiol. Méx. Sep 28, 2006 32839  30188  1753191  50925 
Arch. Neurocien. (Mex., D.F.) Feb 13, 2006 12113  4804  380269  13667 
Argumentos (Méx.) July 30, 2008 8095  5824  522674  10023 
Atmósfera June 27, 2005 10951  5382  77739  9919 
Bol. Med. Hosp. Infant. Mex. Sep 29, 2006 31075  23355  1748664  45684 
Bol. Mex. Der. Comp. June 27, 2005 2851  1279  66527  2676 
Bol. Soc. Bot. Méx Oct 07, 2011 3924  1896  121173  3492 
Bol. Soc. Geol. Mex Nov 06, 2009 4555  3027  287993  9576 
Cienc. mar Nov 29, 2010 5996  2802  167014  7389 
Cir. gen Sep 17, 2012 2651  903  58634  2128 
Comp. y Sist. June 27, 2005 13057  6040  98279  13467 
Comun. soc Mar 19, 2010 7800  2782  204002  4591 
CONfines relacion. internaci. ciencia política Jan 24, 2012 2016  1032  12304  1509 
Contad. Adm Mar 26, 2008 9661  5026  480993  10387 
Convergencia Jan 18, 2011 3696  2225  193691  5070 
Crítica (Méx., D.F.) Apr 23, 2009 119  37  847  86 
Cuest. Const. May 02, 2008 658  382  27739  805 
Cuicuilco Feb 01, 2011 3560  2851  175138  4907 
Culturales Oct 11, 2011 6744  2406  106503  2939 
Desacatos Nov 06, 2009 4360  4190  274610  5563 
Diánoia Aug 24, 2009 5101  3251  135618  4341 
Econ. mex. Nueva época Nov 25, 2011 2228  850  31953  1768 
Economía UNAM Sep 09, 2013 1144  2234  16569  1836 
EconoQuantum Feb 17, 2010 2159  1131  34836  1843 
Econ. soc. territ Nov 18, 2011 3686  1623  31439  1419 
Econ: teor. práct Feb 23, 2012 3197  1274  21999  1273 
Educ. mat Oct 28, 2011 5265  2942  177767  3380 
Educ. quím Oct 09, 2013 1007  496  17203  830 
En-clav. pen Apr 30, 2010 3418  2050  124378  3631 
Enferm. univ Nov 19, 2013 2553  815  15614  1192 
Escritos (Puebla) Aug 08, 2012 383      86 
Estud. cult. maya Oct 19, 2011 4553  2659  113969  3359 
Estud. cult. náhuatl Sep 23, 2013 820  554  13506  560 
Estud. front Feb 12, 2010 2825  2194  138651  2918 
Estud. hist. mod. contemp. Mex Feb 24, 2010 4325  2696  116182  2840 
Estud. polít. (Méx.) Sep 09, 2013 979  621  25817  963 
Estud. soc June 27, 2008 6145  3396  543860  8775 
Frontera norte Aug 12, 2009 3110  2410  242805  4991 
Gac. Méd. Méx Nov 09, 2007 27156  13327  1142602  33637 
Geofís. Intl Sep 05, 2007 5600  3307  126687  8928 
Gest. polít. pública Oct 19, 2011 3828  1418  58658  1915 
Hidrobiológica Mar 16, 2010 8453  4121  173815  10339 
Hist. graf Jan 24, 2012 5266  1445  5667  1893 
Huitzil Jan 31, 2012 1337  708  16782  1294 
Ingenier. mecáni. tecnolog. desarroll Feb 20, 2012 5522  1403  40334  1942 
Ing. invest. y tecnol. Nov 13, 2006 13748  7868  708291  13805 
Inv. Econ Nov 29, 2010 5190  3304  154832  4507 
Invest. Geog Dec 10, 2009 7822  5250  741495  10200 
Investig. bibl Feb 09, 2010 11224  6177  424166  12311 
J. appl. res. technol Dec 02, 2011 4849  1690  10162  2408 
J. behav. health soc. ISSUES Nov 19, 2013 162      31 
J. Mex. Chem. Soc Nov 24, 2010 4343  2347  29360  8094 
Latinoamérica Aug 12, 2009 6273  3288  95024  3372 
La ventana Mar 24, 2010 5215  2788  103974  4233 
LiminaR Apr 26, 2012 1738  744  28309  1158 
Lit. mex Aug 19, 2013 831  326  10651  424 
Madera bosques Nov 11, 2011 2614  1090  69414  2043 
Migr. desarro Dec 10, 2010 2949  1421  100208  2029 
Migr. Inter Sep 10, 2009 3455  1961  153119  3757 
Neumol. cir. torax Dec 02, 2013 388      49 
Norteamérica Oct 07, 2010 1812  1377  114440  2676 
Nova tellus Mar 25, 2011 1780  429  19193  926 
Nueva antropol Jan 31, 2012 2648  1280  50327  1667 
Pap. poblac Jan 18, 2011 5023  2919  199411  4720 
Península Oct 09, 2013 641  482  8653  631 
Perfiles educativos Sep 23, 2005 18456  19717  1357191  27125 
Perf. latinoam. Sep 25, 2009 4071  2471  146453  3708 
Perinatol. Reprod. Hum. Mar 07, 2006 7580  2746  258266  6754 
Polibits Apr 26, 2012 1295  707  7526  1457 
Polibotánica Dec 06, 2010 3108  1020  80001  2705 
Polis Feb 20, 2012 2168  806  29943  1334 
Polít. cult. Oct 18, 2005 6878  5389  756752  9547 
Polít. gob Oct 07, 2010 4659  2567  130187  3654 
Prob. Des Aug 07, 2009 2163  956  14596  1341 
REDIE Jan 25, 2010 23185  10047  593466  15968 
Región y sociedad Jan 19, 2009 4308  3294  604281  8285 
Relaciones (Zamora) Jan 24, 2012 1619  752  27486  1281 
Relime June 30, 2008 12625  12149  442108  16030 
Rev. Chapingo Oct 07, 2011 4246  2293  136395  4582 
Rev. Chapingo Ser.Hortic Dec 01, 2010 6830  3770  323004  10508 
Rev. Cien. For. Mex Apr 27, 2010 4174  1069  69800  2579 
Rev. CONAMED Oct 07, 2011 1196      181 
Rev. educ. sup Jan 20, 2010 9786  5878  382503  7842 
Rev. Fac. Med. (Méx.) Sep 23, 2013 1791  392  12311  591 
Rev. fitotec. mex Jan 31, 2012 3979  2492  144564  5247 
Rev. iberoam. educ. super Nov 19, 2013 598  146  1284  299 
Rev. Inst. Nal. Enf. Resp. Mex. Feb 01, 2006 10922  5556  720414  16484 
Rev. Int. Contam. Ambient Feb 14, 2008 18088  11283  543926  16195 
Rev. invest. clín. Sep 29, 2006 44249  21284  1258315  46759 
Rev. IUS Oct 07, 2011 3247  1743  176135  2842 
Rev. latinoam. quím Feb 23, 2012 3158  882  17604  1656 
Rev. mex. anál. conducta Dec 03, 2010 5445  3238  122639  6912 
Rev. mex. astron. astrofis Sep 14, 2007 3188  1756  9903  4207 
Rev. Mex. Biodiv. June 01, 2006 30389  15965  1119890  38044 
Rev. Mex. Cardiol Aug 01, 2012 1274  522  16732  850 
Rev. Mex. Cienc. Agríc Apr 01, 2011 10337  4736  143980  7559 
Rev. mex. cienc. farm Aug 01, 2012 1391      275 
Rev. mex. cienc. geol Oct 16, 2007 7211  5158  587162  19037 
Rev. mex. cienc. polít. soc Dec 02, 2011 4760  2268  52768  2639 
Rev. mex. de cienc. pecuarias Oct 11, 2011 2630  1202  42643  2260 
Rev. Mex. de trastor. aliment Sep 23, 2013 2029  622  16768  1398 
Rev. mex. fis. June 26, 2007 17524  13592  112587  26343 
Rev. mex. fís. E Jan 27, 2009 5803  3214  41894  6803 
Rev. mex. fitopatol Jan 24, 2011 7390  2254  128632  4781 
Rev. Mex. Ing. Quím Nov 19, 2010 13082  6295  162304  14361 
Rev. Mex. Mic Jan 20, 2010 7198  3132  183741  6475 
Rev. Mex. Sociol Apr 02, 2009 20709  18984  389107  12813 
Rev. Odont. Mex Aug 19, 2013 1612  643  15435  953 
RMIE Sep 30, 2010 17673  8959  628166  14945 
Salud Ment Jan 29, 2010 14563  8360  847139  52210 
Salud pública Méx June 08, 1999 61199  48319  4815757  182114 
Secuencia Mar 05, 2012 2014  1362  50873  1868 
Sig. Fil May 04, 2010 3062  1949  82741  2690 
Sig. his Feb 14, 2012 1194  740  35702  1128 
Sinéctica Mar 05, 2012 1708  1132  102290  4242 
Sociológica (Méx.) Mar 05, 2012 4347  2110  90068  3197 
Superf. vacío Feb 14, 2012 1361  785  11511  1392 
TIP Oct 18, 2013 1086  352  8422  565 
Tóp. Sem Apr 09, 2010 3185  2079  56318  3247 
Trop. subtrop. agroecosyt Jan 24, 2012 3097  830  65746  4493 
Tzintzun Jan 31, 2012 1626  822  49172  1437 
Universidad y ciencia Jan 10, 2011 6222  2334  143259  5527 
Vet. Méx Mar 31, 2008 12330  6846  448195  16307 

© 2004  SciELO
scielo@scielo.org
scielo@scielo.org