Scientific Electronic Library Online

Library Collection

Site usage reports

Journal requests summary - as of September , 2014

*  Count started in November , 2009


Ñ - click to select column order
D - indicates current order

  number of requests
Journal title
D

start date
 

home
Ñ

toc
Ñ

articles
Ñ

other
Ñ

Acta de investigación psicol Aug 28, 2013 3565  1033  17049  2077 
Acta ortop. mex Dec 02, 2013 823  63  466  147 
Acta poét Oct 09, 2013 1962  420  2952  569 
Acta Zool. Mex Dec 10, 2009 11241  5178  305333  12988 
Act. Bot. Mex Nov 03, 2009 14260  7839  214068  9351 
Agric. Téc. Méx June 26, 2008 12399  5043  568980  11319 
Agrociencia Nov 11, 2008 24103  17413  681315  30509 
Alteridades Feb 25, 2011 6588  3690  150778  4870 
Am. Lat. Hist. Econ Feb 22, 2010 11933  6100  213523  5116 
Andamios Oct 10, 2008 7062  5346  499658  9160 
An. Inst. Investig. Estét Sep 09, 2013 1180  635  15139  660 
Anu. Mex. Der. Inter Feb 09, 2011 3264  1180  107970  2801 
Arch. Cardiol. Méx. Sep 28, 2006 33626  30767  1810686  51844 
Arch. Neurocien. (Mex., D.F.) Feb 13, 2006 12426  4885  391822  13845 
Argumentos (Méx.) July 30, 2008 8449  5952  551506  10291 
Atmósfera June 27, 2005 11292  5521  80154  10127 
Bol. Med. Hosp. Infant. Mex. Sep 29, 2006 32075  23980  1838736  46921 
Bol. Mex. Der. Comp. June 27, 2005 2975  1335  68636  2785 
Bol. Soc. Bot. Méx Oct 07, 2011 4090  1985  125968  3591 
Bol. Soc. Geol. Mex Nov 06, 2009 4700  3219  296313  9840 
Cienc. mar Nov 29, 2010 6206  2878  172803  7549 
Cir. gen Sep 17, 2012 2822  968  66508  2284 
Comp. y Sist. June 27, 2005 13393  6208  101768  13765 
Comun. soc Mar 19, 2010 8187  2868  216193  4771 
CONfines relacion. internaci. ciencia política Jan 24, 2012 2110  1058  13199  1576 
Contad. Adm Mar 26, 2008 10094  5147  506209  10678 
Convergencia Jan 18, 2011 3869  2345  216810  5272 
Crítica (Méx., D.F.) Apr 23, 2009 154  37  847  98 
Cuest. Const. May 02, 2008 724  405  33823  861 
Cuicuilco Feb 01, 2011 3641  2939  183693  5019 
Culturales Oct 11, 2011 6955  2491  114658  3026 
Desacatos Nov 06, 2009 4459  4278  285768  5732 
Diánoia Aug 24, 2009 5248  3321  143006  4430 
Econ. mex. Nueva época Nov 25, 2011 2294  879  33812  1806 
Economía UNAM Sep 09, 2013 1336  2658  19323  2080 
EconoQuantum Feb 17, 2010 2212  1145  35763  1871 
Econ. soc. territ Nov 18, 2011 3927  1769  34439  1505 
Econ: teor. práct Feb 23, 2012 3325  1338  23457  1316 
Educ. mat Oct 28, 2011 5577  3053  195089  3669 
Educ. quím Oct 09, 2013 1161  546  21424  919 
En-clav. pen Apr 30, 2010 3541  2114  135907  3740 
Enferm. univ Nov 19, 2013 3156  968  23597  1425 
Escritos (Puebla) Aug 08, 2012 453      99 
Estud. cult. maya Oct 19, 2011 4703  2791  120488  3484 
Estud. cult. náhuatl Sep 23, 2013 936  598  15948  604 
Estud. front Feb 12, 2010 2891  2241  143862  2978 
Estud. hist. mod. contemp. Mex Feb 24, 2010 4508  2784  122889  2898 
Estud. polít. (Méx.) Sep 09, 2013 1071  680  30501  1035 
Estud. soc June 27, 2008 6359  3449  563550  8996 
Frontera norte Aug 12, 2009 3217  2466  253056  5103 
Gac. Méd. Méx Nov 09, 2007 27461  13499  1173889  34043 
Geofís. Intl Sep 05, 2007 5757  3438  131538  9121 
Gest. polít. pública Oct 19, 2011 4053  1509  63641  2024 
Hidrobiológica Mar 16, 2010 8765  4257  179696  10597 
Hist. graf Jan 24, 2012 5384  1455  5935  1914 
Huitzil Jan 31, 2012 1410  739  18307  1356 
Ingenier. mecáni. tecnolog. desarroll Feb 20, 2012 5956  1462  41880  2007 
Ing. invest. y tecnol. Nov 13, 2006 14220  7985  730241  14121 
Inv. Econ Nov 29, 2010 5368  3426  162518  4662 
Invest. Geog Dec 10, 2009 8189  5331  787974  10530 
Investig. bibl Feb 09, 2010 12298  6356  450368  12748 
J. appl. res. technol Dec 02, 2011 5116  1867  11434  2570 
J. behav. health soc. ISSUES Nov 19, 2013 177      38 
J. Mex. Chem. Soc Nov 24, 2010 4511  2474  31600  8447 
Latinoamérica Aug 12, 2009 6499  3353  100923  3465 
La ventana Mar 24, 2010 5344  2823  109138  4298 
LiminaR Apr 26, 2012 1786  771  32046  1218 
Lit. mex Aug 19, 2013 915  350  12569  462 
Madera bosques Nov 11, 2011 2713  1109  72355  2091 
Migr. desarro Dec 10, 2010 3087  1464  105065  2118 
Migr. Inter Sep 10, 2009 3569  2045  157685  3858 
Neumol. cir. torax Dec 02, 2013 494  19  133  82 
Norteamérica Oct 07, 2010 1857  1430  120655  2740 
Nova tellus Mar 25, 2011 1816  431  19965  947 
Nueva antropol Jan 31, 2012 2761  1376  54148  1754 
Pap. poblac Jan 18, 2011 5146  3070  211362  5034 
Península Oct 09, 2013 723  591  10454  704 
Perfiles educativos Sep 23, 2005 19170  20079  1409938  27867 
Perf. latinoam. Sep 25, 2009 4244  2545  153097  3795 
Perinatol. Reprod. Hum. Mar 07, 2006 7760  2815  263556  6942 
Polibits Apr 26, 2012 1352  758  8152  1525 
Polibotánica Dec 06, 2010 3197  1038  82404  2735 
Polis Feb 20, 2012 2252  866  32010  1411 
Polít. cult. Oct 18, 2005 7127  5499  791160  9738 
Polít. gob Oct 07, 2010 4874  2630  135153  3740 
Prob. Des Aug 07, 2009 2272  1052  17872  1434 
REDIE Jan 25, 2010 24187  10333  621763  16463 
Región y sociedad Jan 19, 2009 4407  3373  625824  8475 
Relaciones (Zamora) Jan 24, 2012 1707  871  29549  1456 
Relime June 30, 2008 13140  12464  460149  16375 
Rev. Chapingo Oct 07, 2011 4452  2437  145885  4765 
Rev. Chapingo Ser.Hortic Dec 01, 2010 7071  3864  337270  10743 
Rev. Cien. For. Mex Apr 27, 2010 4287  1094  71602  2609 
Rev. CONAMED Oct 07, 2011 1230      187 
Rev. educ. sup Jan 20, 2010 10480  6133  401429  8184 
Rev. Fac. Med. (Méx.) Sep 23, 2013 1988  414  14940  645 
Rev. fitotec. mex Jan 31, 2012 4192  2630  156019  5524 
Rev. iberoam. educ. super Nov 19, 2013 692  193  1824  404 
Rev. Inst. Nal. Enf. Resp. Mex. Feb 01, 2006 11133  5601  739300  16650 
Rev. Int. Contam. Ambient Feb 14, 2008 18620  11542  563506  16529 
Rev. invest. clín. Sep 29, 2006 45179  21567  1291280  47610 
Rev. IUS Oct 07, 2011 3387  1784  185125  2926 
Rev. latinoam. quím Feb 23, 2012 3304  925  18321  1714 
Rev. mex. anál. conducta Dec 03, 2010 5605  3307  127870  7087 
Rev. mex. astron. astrofis Sep 14, 2007 3326  1867  10227  4376 
Rev. Mex. Biodiv. June 01, 2006 31084  16216  1154503  38748 
Rev. Mex. Cardiol Aug 01, 2012 1422  593  19975  929 
Rev. Mex. Cienc. Agríc Apr 01, 2011 10785  4918  156673  7907 
Rev. mex. cienc. farm Aug 01, 2012 1475      290 
Rev. mex. cienc. geol Oct 16, 2007 7473  5245  603716  19501 
Rev. mex. cienc. polít. soc Dec 02, 2011 5021  2382  57421  2764 
Rev. mex. de cienc. pecuarias Oct 11, 2011 2729  1255  46667  2381 
Rev. Mex. de trastor. aliment Sep 23, 2013 2309  691  20185  1525 
Rev. mex. fis. June 26, 2007 17813  13715  115529  26710 
Rev. mex. fís. E Jan 27, 2009 5933  3258  43314  6913 
Rev. mex. fitopatol Jan 24, 2011 7707  2292  133840  4871 
Rev. Mex. Ing. Quím Nov 19, 2010 13609  6418  172922  14744 
Rev. Mex. Mic Jan 20, 2010 7441  3201  189095  6617 
Rev. Mex. Sociol Apr 02, 2009 21303  19453  402626  13112 
Rev. Odont. Mex Aug 19, 2013 1849  753  20623  1169 
RMIE Sep 30, 2010 18751  9545  672505  15680 
Salud Ment Jan 29, 2010 15031  8604  891705  53725 
Salud pública Méx June 08, 1999 63279  49405  4984608  186241 
Secuencia Mar 05, 2012 2065  1413  56097  1943 
Sig. Fil May 04, 2010 3152  2002  89294  2778 
Sig. his Feb 14, 2012 1254  754  39387  1175 
Sinéctica Mar 05, 2012 1800  1188  113399  4550 
Sociológica (Méx.) Mar 05, 2012 4554  2229  102767  3388 
Superf. vacío Feb 14, 2012 1418  859  12721  1539 
TIP Oct 18, 2013 1267  422  10177  681 
Tóp. Sem Apr 09, 2010 3310  2220  58730  3338 
Trop. subtrop. agroecosyt Jan 24, 2012 3228  878  69021  4693 
Tzintzun Jan 31, 2012 1696  868  53653  1523 
Universidad y ciencia Jan 10, 2011 6445  2380  152099  5735 
Vet. Méx Mar 31, 2008 12661  6934  461880  16638 

© 2004  SciELO
scielo@scielo.org
scielo@scielo.org